UAB
 
GUIES TEMÀTIQUES : AGRICULTURA I ALIMENTS TRANSGÈNICS


Introducció   ;   Legislació  ;  Recursos a la UAB  ;  Recursos Internet

INTRODUCCIÓ :
Ingeniería genética ... ¿sin fronteras?

LEGISLACIÓ :

EUROPA :

ESPANYA
  • Ley 15/1994, de 3 de junio de 1994, traspone la directiva europea 90/220, que establece el procedimiento para la autorización de liberaciones de OMGS al medio y dipone la creación de la Comisión Nacional de Bioseguridad como máxima autoridad en el tema


RECURSOS A LA UAB :

CATÀLEG DE BIBLIOTEQUES UAB:
Per buscar el que hi ha a les Biblioteques de la UAB sobre els aliments transgènics, podem consultar el Catàleg de Biblioteques de la UAB buscant per matèries per a trobar llibres i revistes que tractin el tema:
                     Aliments -- Investigació
                     Enginyeria genètica
                     Genètica vegetal
                     Plantes transgèniques
I també podem consultar el Catàleg Col.lectiu de les Universitats de Catalunya.

BASES DE DADES
Teniu disponibles les següents bases de dades on també podeu trobar informació.
 

CAB Abstracts (1973 -   )

FSTA (1969 - )


RECURSOS INTERNET :

Bibliografia:

Congressos: Divulgació i debats: Estudis científics: Organismes internacionals: Per països:

AUSTRÀLIA

CANADÀ
ESPANYA
ESTATS UNITS D'AMÈRICA Reculls informatius:

 

 
 

 

 
© 2005 Servei de Biblioteques
Darrera actualització:
21-11-2005