UAB
 
GUIES TEMÀTIQUES : PESTA PORCINA CLÀSSICA (PPC)


Pesta Porcina Clàssica      (PPC)

 

Definició  ;  Cronologia  ;  Legislació  ;  Monografies i articles de revista  ;  Recursos Internet

DEFINICIÓ
La PPC d'acord amb l'Oficina Internacional d'Epizooties, és una malaltia vírica causada per un virus del gènere pestvirus que afecta al bestiar porquí i als jabalís en estat salvatge que es transmet per contacte i secrecions entre animals, indirectament a través dels instruments utilitzats pels homes, alimentació per aliments poc cuinats i per via placentària.
Podeu consultar també el treball elaborat per Jordi Casal, del Departament de Sanitat i Anatomia Animals de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona : Pesta porcina clàssica.
A més d'una aproximació al tema, també fa referència a l'epidèmia de PPC a Europa entre els anys 1997 i 1998, que va afectar a Espanya durant els mesos d'abril de 1997 a juny de 1998. CRONOLOGIA
 • 13-6-2001     El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat estableix les màximes precaucions davant la sospita d'un possible cas de pesta porcina clàssica (PPC) a  la comarca del Segrià
 • 16-6-2001     El DARP prohibirà el moviment de porcs amb destinació a vida a tot Catalunya com a mesura extraordinària per prevenir la difusió de la PPC
 • 20-6-2001     Es confirma que el virus de la PPC ha entrat a Catalunya provinent de l'exterior
 • 22-6-2001     El comité veterinari permanent de la UE mantindrà oberta l'exportació de productes carnis procedents de Catalunya
 • 25-6-2001     El Conseller d'Agricultura explica al Parlament de Catalunya la situació actual de la PPC i les mesures preses per tal d'erradicar-la
 • 2-7-2001       El DARP reclama al Ministeri d'Agricultura que s'adoptin les mesures de mercat i de sacrifici obligatori per tal de fer front a la pesta porcina clàssica
 • 17-7-2001    El DARP regula el moviment de bestiar porcí per a vida a les zones de protecció i vigilància de la PPC
 • si voleu conèixer les últimes notícies consulteu les notes de premsa del DARP de la Generalitat.
Focus de pesta porcina clàssica 2001 confirmats:
   
  Número
  Data de confirmació
  Terme municipal
  1
  14-6-2001
  Soses 
  2
  18-6-2001
  Golmés 
  3
  18-6-2001
  Vilanova de l'Aguda 
  4
  18-6-2001
  Vinaròs 
  5
  20-6-2001
  Mollerussa 
  6
  22-6-2001
  Golmés 
  7
  22-6-2001
  Penelles 
  8
  28-6-2001
  Castellserà 
  9
  29-6-2001
  Sisteró 
  10
  29-6-2001
  Castellserà 
  11
  5-7-2001
  Penelles 
  12
  5-7-2001
  Penelles 
  13
  5-7-2001
  Castellserà 
  14
  9-7-2001
  Arbeca 
  15
  11-7-2001
  Sant Guim de Freixenet 
  16
  24-8-2001
  Penelles 
  17
  5-9-2001
  Bellmunt d'Urgell 
  18
  19-9-2001
  Bellmunt d'Urgell 
  19
  19-9-2001
  Bellmunt d'Urgell 
  20
  7-12-2001
  Calldetenes
  21
  10-12-2001
  Folgueroles 
  22
  10-12-2001
  Calldetenes 
  23
  28-12-2001
  Sta. Eugènia de Berga 
LEGISLACIÓ La legislació vigent més important és la següent:
 • Orden de 17-7-2001 (BOE núm. 171, 18/7/2001), por la que se establecen medidas cautelares adicionales para el control de la peste porcina clásica en España, y que modifica la Orden de 10 de julio de 2001
 • Ordre de 16-7-2001 (DOGC núm. 3433, 18/7/2001), per la qual es regula el moviment de bestiar porcí
 • Decisión 2001/532/CE de la Comisión de 13 de julio de 2001 relativa a determinadas medidas de protección contra la peste porcina clásica en España y que deroga la Decisión 2001/491/CE (DOCE Serie L 192/24, 14/7/2001)
 • Orden de10-7-2001 (BOE núm. 165, 11/7/2001) la que se establecen medidas cautelares adicionales para el control de la peste porcina clásica en España
 • Ordre de 9-7-2001 (DOGC núm. 3428, 11/7/2001), per la qual es declaren nous focus de pesta porcina clàssica i s'estableixen noves zones de protecció i de vigilància
 • Ordre de 3-7-2001 (DOGC núm. 3424, 5/7/2001), per la qual es regula el moviment de bestiar porcí
 • Ordre de 28-6-2001 (DOGC núm. 3421, 2/7/2001), per la qual es refonen les mesures urgents per a la prevenció de la pesta porcina clàssica
 • Orden de 15-6-2001 (BOE núm. 146, 19/6/2001), por la que se establecen medidas de control en relación con la aparición de la peste porcina clásica en España
 • Ordre de 14-6-2001 (DOGC núm. 3410, 15/6/2001), sobre mesures urgents per a la prevenció de la pesta porcina clàssica

MONOGRAFIES I ARTICLES DE REVISTA CATÀLEG DE BIBIBLIOTEQUES DE LA UAB
Per buscar el que hi ha a les Biblioteques de la UAB sobre la PPC, podem consultar el Catàleg de Biblioteques de la UAB buscant per matèries per a trobar llibres i revistes que tractin el tema:
                       s/pesta porcina
                       s/porcs -- malalties
                       s/pesta porcina africana
                       s/virus de la pesta porcina africana
                       w/ppc I també podem consultar el Catàleg Col.lectiu de les Universitats de Catalunya. BASES DE DADES
Teniu disponibles a la Biblioteca bases de dades on també podeu trobar informació.
 
CAB Abstracts (1990-   )
MEDLINE
Current Contents : 
ABES i LS
Focus On : Veterinary Science and Medicine
Recordeu que també podeu utilitzar les bases de dades bibliogràfiques consultables a la Xarxa de Cd-Rom de les Biblioteques de la UAB. RECULLS DE BIBLIOGRAFIA
RECURSOS INTERNET Pàgines governamentals :
Publicacions : Altres recursos :

 
 

 

 
© 2005 Servei de Biblioteques
Darrera actualització:
21-11-2005