UAB
 
GUIES TEMÀTIQUES : ANIMALS DE LABORATORI


  Legislació    Recursos a la UAB   Recursos Internet
LEGISLACIÓ :
  • Decret 214/1997, de 30 de juliol de 1997 (DOGC núm. 2450, 7 d'agost de 1997, pàg. 9169), del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, pel qual es regula la utilització d'animals per a experimentació i per a altres finalitats científiques
  • Directiva 86/609/CEE, Consejo de Europa de 24 de noviembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros respecto a la protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos. Diario Oficial nº L 358 18/12/1986
  • The International Internet Collection of rules, regulations, recommendations, Universität Giessen Recull de legislació feta per FRAME
RECURSOS A LA UAB : CATÀLEG DE BIBLIOTEQUES UAB:
Si consulteu el Catàleg de Biblioteques de la UAB, feu servir les comandes de cerca:
               s/animals de laboratori
              s/models animals per a la investigació
Recordeu que si consulteu el Catàleg via WEB no cal escriure la comanda de cerca. També podeu consultar els següents llistats:
         Llibres disponibles a la Biblioteca de Veterinària
         Revistes, vídeos i d'altre material disponible a la Biblioteca de Veterinària
          Llibres disponibles a la resta de biblioteques de la UAB BASES DE DADES:
Teniu disponibles a la Biblioteca bases de dades on també podeu trobar informació. Us indiquem al costat els termes que podeu utilitzar:
 
AGRICOLA
(1970 -    )
animal experiments
animal testing alternatives
laboratory animals
CAB ABSTRACTS
(1972 -    )
animal experiments
animal testing alternatives
laboratory animals
CURRENT CONTENTS : 
LIFE SCIENCES
(1992 -    )
laboratory animals
FOCUS ON : 
VETERINARY SCIENCE AND MEDICINE
(1997 -    )
laboratory animals
TROPAG AND RURAL
(1975 -    )
animal testing alternatives
laboratory animals
RECURSOS INTERNET : RECULLS DE RECURSOS
ORGANISMES
LLIBRES I REVISTES RECURSOS INFORMÀTICS LLISTES DE DISTRIBUCIÓ ALTRES LINKS

 

 
 

 

 
© 2005 Servei de Biblioteques
Darrera actualització:
21-11-2005