UAB
 
GUIES TEMÀTIQUES : LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA : BASES DE DADES I ALTRES RECURSOSCÓDIGO DE LEGISLACIÓN ALIMENTARIA: HUMANA Y ANIMAL  (ARAL)

ACCÉS: en cd-rom consultable des de la Biblioteca de Veterinària.

CONTINGUT:Tota la legislació sobre aliments a Espanya i a Europa des del 1964. Conté més de 4.500 disposicions, a text complet, amb les modificacions que han anat tenint al llarg del temps, i amb les disposicions o derogacions que els hi afecten. Hi ha enllaços i hipervincles entre totes les disposicions.

CERCA i GESTIÓ DELS RESULTATS:

Com s'ha de buscar?
Es poden fer cerques per dos índexs:

  • cronològic (des del 1964 per a l'alimentacio humana ; des del 1970 per a l'alimentació animal)
  • analític (per temes)

També hi ha les seccions de :

  • Principales modificaciones legislativas
  • Breve comentario a las disposiciones
  • Nuevas disposiciones
  • Disposiciones modificadas
  • Disposiciones derogadas

 

 

 

Que es pot fer amb aquesta informació?
Imprimir-la i gravar-la en un disquet.

Cada quan s'actualitza?
S'actualitza cada quatre mesos, i per Intenet (usuaris autoritzats) es poden consultar permanentment les modificacions.


LEGISLACIÓN ALIMENTARIA DE APLICACIÓN EN ESPAÑA

 

ACCÉS: en cd-rom consultable des de la Biblioteca de Veterinària

CONTINGUT: legislació sobre aliments a Espanya (des de 1930) i a Europa (des de 1972)

CERCA i GESTIÓ DELS RESULTATS:

Com s'ha de buscar?
Es pot buscar per índexs temàtics (de la mateixa manera com es buscava en la versió en paper) i fer una búsqueda simple per una paraula.

 

 

Què es pot fer amb aquesta informació?
Imprimir-la i/o gravar-la en un disquet.

Cada quan s'actualitza?
S'actualitza cada sis mesos.

 


          

ARANZADI LEGISLACIÓN

 

ACCÉS: A través de la Xarxa de Bases de dades CITRIX (antiga xarxa de cd-roms de la UAB) i la Biblioteca Digital de Catalunya

CONTINGUT: Legislació i jurisprudència.

- des de la Xarxa CITRIX: trobareu la legislació espanyola des de 1930-1977, i a partir del 1978 a text complet.

- des de la Biblioteca Digital de Catalunya: trobareu la LEGISLACIÓ: estatal (1930 fins avui), autonòmica (des de la seva creació fins avui) i europea (1952 fins avui).També disposeu de JURISPRUDÈNCIA: des del 1979.

CERCA i GESTIÓ DELS RESULTATS:

Com s'ha de buscar?
Els camps de cerca són: rang, número de disposició, data, òrgan emissor, publicació, títol, text lliure i matèria. Es poden fer combinacions (amb els operadors booleans) dels diferents camps.


gif

Què es pot fer amb aquesta informació?
Visualitzar i ordenar el resultat, després imprimir-la, gravar-la en un disquet o enviar-la per correu electrònic en format ZIP, HTML o PDF.

Cada quan s'actualitza?
Diàriament (Biblioteca Digital de Catalunya)
Trimestralment (Xarxa de Cd-Roms UAB).


FSTA (FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY ABASTRACTS)

 

ACCÉS: A través de la Biblioteca Digital de Catalunya.

CONTINGUT: És una base de dades bibliogràfica i recull les dades bàsiques i un resum d'articles de revistes, ponències de congressos, llibres, etc. sobre ciència i tecnologia dels aliments, des del 1969 fins a l'actualitat.

CERCA i GESTIÓ DELS RESULTATS:

Com s'ha de buscar?
Es poden fer cerques per títol d'article, per autor, per matèria, per títol de revista, per paraula clau, etc.  Fent limitacions per l'idioma, la data de publicació del documents o d'altres variants.

Que et pot fer amb aquesta informació?
Imprimir-la, gravar-la en un disquet o enviar-la a la nostra bústia de correu electrònic.

Cada quan s'actualitza?
S'actualitza cada tres mesos.

Torna a l'inici de la pàgina


BASES DE DADES LEGISLATIVES GENERALS


A la Biblioteques UAB hi ha d'altres bases de dades legislatives generals que també inclouen temes d'alimentació: IBERLEX UE, La Ley Legislación, Cd-Rom jurídic de Catalunya, Col.lecció Legislativa de Catalunya, etc.

Destaquem també, com a font complementària, un conjunt de recursos d'informació en l'àmbit de la legislació i jurispruència, elaborat per la Biblioteca de Ciències Socials


CATÀLEG DE LA UAB

També podem consultar els llibres, vídeos, revistes, cds, ... sobre el tema disponibles a les biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona, a través del catàleg. Uns exemples de cerques són les següents:

Aliments -- Adulteració i inspecció -- Legislació -- Espanya
Aliments -- Comunitat Econòmica Europea, Països de la  -- Normes
Aliments -- Indústria i comerç -- Comunitat Econòmica Europea, Països de la  -- Aspectes legals
Aliments -- Indústria i comerç -- Revistes
Aliments -- Legislació -- Espanya
Aliments -- Manipulació -- Legislació
Dret alimentari

   
I les guies temàtiques de recursos electrònics que s'han elaborat des de les universitats catalanes. Podeu consultar les corresponents al tema:  Aliments i nutrició. Enologia. Olis. Greixos.


RECURSOS INTERNET

Reculls:

 

Organitzacions:

Food and Nutrition Information Center, Legislation and Public Policy
Food Standards Agency
Food and Drug Law Institute
Food Law Pages - University of Reading

Bases de dades:9

  • Forege (Global Food Additives Legislation)
  • EURLEX : base de dades de legislació UE

Dret Internacional:

Llistes de discusió i news:

 

 
 

 

 
© 2005 Servei de Biblioteques
Darrera actualització:
21-11-2005