Adquisicions: alta o baixa d'una subscripció

Totes les sol·licituds rebudes seran avaluades per la biblioteca previ a la tramitació de la petició.
*És obligatori omplir el camp
Important: assegureu-vos d'omplir el camp Centre de cost i feu arribar a la biblioteca la còpia signada del resum de la petició que us apareixerà en fer l'enviament.

Biblioteca i tipus de sol·licitud
Dades del sol·licitant
Dades de la publicació
Notes importants:
(1) El format per defecte és l'electrònic. En cas de sol·licitar la subscripció en paper o paper + electrònic, especifiqueu-ho al camp Observacions.
(2) El preu de l'editor es pot veure modificat per l'increment anual de l'editor, impostos i despeses de tramesa.
Observacions
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les vostres dades són tractades amb la finalitat d'atendre la vostra sol·licitud del servei que ofereixen les Biblioteques UAB esmentat en aquest formulari.
El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l'elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds.
Amb l'enviament del formulari estàs donant el consentiment al tractament de les teves dades per a les finalitats esmentades.
Per a més informació sobe els vostres drets, consulteu el següent enllaç