Adquisicions: sol·licitud de material en concepte d'intercanvi

Aquest formulari podeu utilitzar-lo les Biblioteques i els Departaments de la UAB per sol·licitar publicacions en concepte d'intercanvi, així com les institucions externes que vulgueu demanar alguna obra publicada per la nostra Universitat. Informació general
*És obligatori omplir el camp
Origen de la sol·licitud *
Dades de l'usuari intern UAB
Dades de l'usuari extern
Dades del material que es sol·licita
Recordeu donar dades el més completes possible per tal d'agilitar els tràmits
Observacions
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les vostres dades són tractades amb la finalitat d'atendre la vostra sol·licitud del servei que ofereixen les Biblioteques UAB esmentat en aquest formulari.
El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l'elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds.
Amb l'enviament del formulari estàs donant el consentiment al tractament de les teves dades per a les finalitats esmentades.
Per a més informació sobe els vostres drets, consulteu el següent enllaç