Guies de les Biblioteques
Dins d’aquesta secció trobareu l'enllaç a la informació sobre els serveis i espais, funcionament d’eines (Catàleg, Trobador, Mendeley, etc.) i ajudes temàtiques per trobar documents concrets (efectes sonors, vídeos i dvd, música, formularis jurídics, tesis, working papers, etc.).
  Bases de dades
  Catàleg
  Com trobar...
  Treballs acadèmics i de recerca
  Eines per a la recerca
  Recursos temàtics
  Serveis
 

Guies de les Biblioteques