Arbones Fons personal Enric Lluch

Cerca

     
Paraula Clau:    
     

Tornar Tornar
Has buscat > Nom: Serra Ramoneda, Antoni
2 documents
Ordenar per :   Títol   |   Autor  |  Data data ascendent  data descendent  
  Visualitzant 1 a 2
 

 
  Títol
 
Claustre novembre 1984  
  Lloc i data ?-?-1984 - 1985
  Descripció física 10 p. 2 sobres i 1 retall de diari
  Nota Conjunt de documents (Llu_1700 a Llu-1705) relacionats amb la sessió de Claustre de la Universitat Autònoma de Barcelona del mes de novembre de 1984. Conté 3 convocatòries de reunions, un retall del diari El País, i 2 documents sobre esmenes presentades. Les tres convocatòries van signades dues pel rector Antoni Serra Ramoneda i l'altre per Antoni F. Tulla en nom dels professors claustrals de la Facultat de Lletres. Enric Lluch era membre del claustre. El retall de diari es fa ressò de la notícia de que el rector A. Serra Ramoneda deixa el rectorat.
  Nota Aquests documents anaven en un sobre amb el títol: Sessió Claustre novembre 1984
  Idioma català
  Noms Lluch, Enric ; Serra Ramoneda, Antoni ; Tulla i Pujol, Antoni F.; Universitat Autònoma de Barcelona
  Descriptors País, El  
  Quadre de classificació 6.2 Universitat Autònoma de Barcelona
  Topogràfic Llu_1700
 
 
  Títol
 
Nous estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona  
  Autor Universitat Autònoma de Barcelona. Claustre
  Lloc i data ?-?-1933 - 1975
  Descripció física 17 carpetes amb 114 documents
  Nota Conjunt de carpetes que apleguen diversos documents dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona aprovats l'any 1979, Enric Lluch va ser un dels membres de la Comissió de redacció dels nous estatuts de la UAB. El conjunt de documents va de Llu_1585 a Llu_1699. Les primeres 9 carpetes contenen documents preparatoris i tinguts en compte en la redacció dels nous estatuts. En cada una de les carpetes s'indica el contingut temàtic dels documents que conté i en algunes s'especifiquen els documents inclosos. Llu_1585 és el decret d'autonomia de la Universitat de Barcelona de 1933 i Llu_1586 és el decret de creació del Comitè de l'Escola Unificada de Catalunya (CENU) del 27 de juliol de 1936. De Llu_1587 a Llu_1595 són programes de doctorat i de tercer cicle de diverses universitats. Llu_1596, Llu_1597 i Llu_1598 són tres documents amb diagnosi sobre la situació universitària, la recerca i propostes per a una nova universitat. De Llu_1599 a Llu_1604 són documents amb suggerències i comentaris a l'esborrany dels nous estatuts fets pels Col·legis universitaris de Girona i Lleida i per l'Escola Universitària de Ciències Empresarials de Sabadell. De Llu_1605 a Llu_1613 són documents sobre la formació de mestres, plans d'estudi i encaix de les Escoles de Mestres en les universitats. Llu_1605, 1606 i 1607 anaven grapats, anotacions en aquests documents indiquen que aquests van ser elaborats a l'Escola d'Estiu de 1975. De Llu_1614 a Llu_1624 són índex de llibres i anuaris sobre organització universitària de diverses universitats. Llu_1625 Llu_1626 i Llu_1627 són tres documents sobre els estatuts de la universitat de l'any 1971. Els documents Llu_1628 i Llu_1629 són respectivament: la proposta d'ampliació de l'ordre del dia del Claustre de la del 15 de març de 1975 per tal d'incloure el nomenament d'una Comissió per a la redacció dels nous Estatuts, i el document amb els Principis Bàsics d'aquests nous estatuts. De Llu_1630 a Llu_1664 són un conjunt de documents relacionats amb la marxa dels treballs de la comissió i porta aquest títol, són anotacions manuscrites, convocatòries de reunions, actes de les reunions, i tres còpies del BOE. Les 5 carpetes següents corresponen a les 5 ponències del treball de la comissió i contenen documents, anotacions, correspondència, convocatòries de reunions i esborranys. Porten els títols següents amb indicació del nom dels ponents: Ponència 1: Estructura UAB: descripció i règim general (Grifoll - Laporte) (Llu_1666). Ponència 2: Òrgans de govern i de representació: enumeració, composició, competències i designació (I. Molas) (Ll_1667). Ponència 3: Docència, investigació i serveis (E. Lluch) (Llu_1668 a Llu_1678). Ponència 4: Comunitat universitària. professors, alumnes, personal no docent (A. Serra Ramoneda) (Llu_1679 a Llu_1685). Ponència 5: Règim econòmic de la UAB (A. Nieto) (Llu_1686 i Llu_1687). Les dues carpetes següents porten per títol: Projecte 30 juliol 1975 que conté l'esborrany dels Estatus de la Universitat (Llu_1688), i Bases de discussió per a la reunió dels Estatus de la UAB 23 abril 1986 (Llu_1689 a Llu_1692). L'última carpeta porta per títol: Estatus UAB octubre'76 (Llu_1693 a Llu_1699)
  Nota Alguns documents estan en castellà
  Idioma català
  Noms Lluch, Enric ; Molas, Isidre ; Laporte, Josep; Nieto, Alejandro ; Grifoll, Josep; Serra Ramoneda, Antoni
  Descriptors Universitats - Administració  
  Quadre de classificació 6.2 Universitat Autònoma de Barcelona
  Topogràfic Llu_1585