Arbones Fons personal Enric Lluch

"Inici

 


"En resum: saber pensar el territori per poder-lo transformar."

Enric Lluch, Geografía de la sociedad humana. Barcelona: Editorial Planeta (1981). Vol 1. Una perspectiva planetaria, p.6.


Enric Lluch i Martín (Barcelona, 1928 – Barcelona, 2012)

Enric Lluch va néixer a Barcelona el 1928 i es va llicenciar en Història el 1956 a la Universitat de Barcelona. Després d'un curs a la Universitat de Liverpool  (1957-58) on fou lector de castellà s'incorpora a la Universitat de Barcelona l'any 1961 com  a adjunt de geografia. Degut a la seva participació en el moviment universitari antifranquista és apartat d'aquesta universitat l'any 1966. El 1969 s'incorpora a la Universitat Autònoma de Barcelona on a més de fundar el Departament de Geografia va ser un dels impulsors de l'esperit democràtic i renovador d'aquesta universitat sent un dels redactors del Manifest de Bellaterra l'any 1975. Va ser vicedegà de la Facultat de Filosofia i Lletres, coordinador de la Biblioteca d'Humanitats i delegat del rector a la Facultat de Ciències de la Comunicació.

Va participar en els moviments de renovació pedagògica sent un dels fundadors de Rosa Sensat, i fou un dels impulsor i codirectors de la Gran Enciclopèdia Catalana. Ha estat membre de l'Institut d'Estudis Catalans, president de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori i vicepresident de la Societat Catalana de Geografia, va ser membre de la Comissió Permanent del Consell de Protecció de la Natura  i va formar part de la Comissió d'Experts per a la revisió del model d'organització territorial de Catalunya.

La seva trajectòria ha estat guardonada amb el premi Ramon Fuster, la Medalla d'Or de la UAB i la distinció Jaume Vicens Vives.

Va ser el pont amb la geografia catalana de principis de segle XX de la que Pau Vila fou la figura més rellevant, i al mateix temps fou un dels principals introductors dels corrents metodològics més innovadors en geografia.

Els temes de les seves recerques i estudis foren diversos però les seves principals aportacions les trobem en el camp de l’evolució del pensament geogràfic a Catalunya i sobretot en el de la divisió territorial de Catalunya.