Goytisolo
Francesco Luti, traductor de José Agustín Goytisolo
Març de 2012

RECONEIXEMENT I CRÍTICA

 

Recull tot un seguit de documents útils a l'hora de definir els interessos i l'àmplia activitat que el poeta de Barcelona ha desenvolupat en l'àmbit de la literatura. Un conjunt de peces necessàries per als qui vulguin apropar-se a la seva obra i aprofundir en les seves diferents facetes. Una figura imprescindible en el desenvolupament de la cultura espanyola del segle XX.

ARTICLES SOBRE L'AUTOR I LA SEVA OBRA: recull els escrits sobre l'autor i sobre la seva obra al llarg de diverses dècades. El conjunt d'articles compon un interessant mosaic que serveix per completar la trajectòria de José Agustín Goytisolo, intel·lectual entestat en diverses activitats i camps del saber. Aquests retalls de premsa van aparèixer en diaris i revistes, espanyoles i estrangeres (especialment italianes i portugueses, arribant fins i tot a Rússia). Molts d'aquests retalls tracten de la seva obra des de les primeres publicacions, i alguns especialment es fan ressò de la seva meritòria tasca de traductor de poesia, elogiant-ne les qualitats com a traductor. Altres reflecteixen les seves aparicions públiques en recitals, simposis, homenatges, viatges o participacions en trobades a Espanya i a l'estranger. Tot aquest conjunt serveix per completar i definir millor l'àmplia tasca que Goytisolo ha anat desenvolupant en l'àmbit de la literatura. Material útil també per a qui vulgui aprofundir en l'obra de Goytisolo i dels seus companys de generació, i en general en la cultura espanyola del segle XX.

ENTREVISTES: recull una sèrie d'entrevistes fetes al mateix Goytisolo i aparegudes a la premsa, i a d'altres personalitats que es van creuar amb ell o que hi van tenir una relació directa en el món literari. En conjunt tracten de diversos temes: llibres, poesia, la relació amb altres poetes, història, política, l'escriptura i la seva màgia, l'ensenyament del català, el compromís en la literatura, la difícil situació de l'escriptor a l'Espanya sota la dictadura, sobre els seus poemes, les seves traduccions, i la seva obra en general. Tot un conjunt de temes, de noms que serveixen per prendre el pols d'una època i que ens ofereixen un Goytisolo viu, com viva sempre va ser la seva paraula.
Algunes entrevistes sobre la seva obra, entre les quals destaca la que li fan el 1978 sobre el seu llibre de poesia cubana, obra de certa rellevància per a la difusió d'una poesia en llengua castellana poc coneguda fins aquell moment. Entre les entrevistes concedides per altres personatges s'assenyalen els noms de Gabriel García Márquez, Juan Guerra, Silvio Rodríguez, i alguns recordatoris dels que el van conèixer de prop com Carme Riera, Paco Ibáñez i la seva filla Júlia.

HOMENATGES: inclou els homenatges dedicats a ell i als poetes que pertanyen a la seva generació, així com a l'Escola de Barcelona, nucli poètic de gran rellevància a partir de la dècada dels cinquanta i del qual Goytisolo n'era un important exponent. Destacaríem un Simposi de la Universitat de Barcelona totalment dedicat a la seva figura el 1990; alguns homenatges pòstums, com el que es va celebrar a Barberà de la Conca, localitat molt estimada per Goytisolo, el de l'Institut Cervantes el 2009, o el de Ràdio Nacional Espanya un any després de la mort del poeta. Dels diversos congressos internacionals que la Càtedra Goytisolo (Congressos Internacionals José Agustín Goytisolo) ha organitzat al llarg dels últims anys es conserva tot tipus de documentació i les actes que es van publicar. Aquest apartat recull també les publicacions que revistes de literatura i poesia van dedicar a la seva obra i la seva figura, a més dels homenatges després de la seva mort.

PREMIS: reuneix els retalls de premsa sobre la concessió dels prestigiosos premis atorgats a Goytisolo durant la seva trajectòria, a més dels pòstums que recorden la seva contribució a la literatura contemporània. Es poden trobar aquí, entre altres, els que fan referència al Premi Boscán per la publicació de Salmos al viento, o al Premi Ausiàs March el 1959 concedit a Gandia per Claridad, quan ja es perfilava el seu futur com a poeta. D'altres molt remarcables, com el Premi Ciutat de Barcelona concedit el 1980, o quan va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi el 1985 o el Premi de la Crítica el 1993.

DIVERSOS: recull lectures, homenatges a altres autors amb els quals Goytisolo, juntament amb altres escriptors, va participar al llarg de molts anys. Destaquen les trobades que commemoraven les figures de Federico García Lorca, Luis Martín Santos, a més de recitals seus i amb altres poetes, entre els quals cal recordar els que es van celebrar amb la col•laboració de Paco Ibáñez. Alguns homenatges a la Generació del 50 o articles sobre altres autors conservats per Goytisolo, com les ressenyes sobre el llibre que Carme Riera va dedicar a l'Escola de Barcelona.