!Documentació en procés de catalogació

 
 Jordi Castellanos Fons personal Jordi Castellanos

Quadre de classificació

   
  1. DOCUMENTACIÓ PERSONAL I FAMILIAR
  2 FORMACIÓ
  3 DOCUMENTACIÓ PROFESSIONAL
  4 CORRESPONDÈNCIA
  4.1 Rebuda
  4.2 Enviada
  4.3 Entre tercers
  5 DOCÈNCIA
  6 PARTICIPACIÓ EN ÒRGANS DE GOVERN I INSTITUCIONS UNIVERSITÀRIES
  7 PARTICIPACIÓ EN ENTITATS I ACTES DIVERSOS
  8 OBRA PERSONAL
  8.1 Treballs d'investigació i assaig
  8.2 Discursos, congressos i conferències
  8.3 Tesi doctoral
  8.4 Recerca
  8.5 Anotacions
  8.6 Altres
  9 PREMIS I RECONEIXEMENTS
  10 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
  10.1 Fotografies
  10.2 Àudio
  10.3 Vídeo
  11 BIBLIOTECA I HEMEROTECA
  11.1 Llibres
  11.2 Publicacions periòdiques
  11.3 Separates, articles i opuscles
  11.4 Cartells, mapes, etc.
  11.5 Retalls de premsa
  11.6 Programes de conferències, jornades, cursos, etc.
  11.7 Catàlegs
  11.8 Altres
  12 RECORDS I OBJECTES PERSONALS
  13 OBRA DE CREACIÓ ALIENA