Universitat Autònoma de Barcelona   Català  |  Castellano 
   
  Keyword:
   
 

Since its beginnings, the management of the theatre was entrusted to a businessman, or to a company owned by different individuals. According to the contract between each businessman and the Societat, a report on the management or an account statement had to be submitted.

This collection includes documents related to the different businessmen and to the seasons, whether they are brochures, advertisements, contracts or other administrative documents.

Administration

Record 1 to 10 from 46

Order by :   Title  |   Author  |  Date fecha descendente  fecha ascendente  

volver a la página anterior Back 

Next page Last page

  Permís d’utilització en règim d’usdefruit d’un terreny a favor de la Societat del Liceu

Date: 1847
Description: 6 pàg.
Note: Còpia mecanografiada
Note: Donació de Lluis Bonis, abril 2011
Language: castellà
Descriptors: Administració ; Arquitectura ; Direcció ; Edificis ; Socis
Collection: Administration
  Document notarial sobre l'adquisició de llotges

Gispert, Joaquín de
Moragas Ubach, Fernando
Moreu, Francisco Javier

Date: 1851
Description: 52 f., manuscrits
Language: castellà
Descriptors: Socis ; Assumptes jurídics ; Títols de propietat ; Llotges
Collection: Administration
  Document notarial sobre la cesió del Teatre als accionistes

Date: 1854
Description: 53 f., manuscrits
Language: castellà
Descriptors: Assumptes jurídics ; Documents notarials ; Socis
Collection: Administration
  Document sobre els endarreriments en el pagament de la retribució d'alguns accionistes

Acilu, Domingo de
Gibert, Manuel

Date: 1855
Description: 3 f., manuscrits
Note: Signat per Domingo de Acilu i Manuel Gibert
Language: castellà
Descriptors: Administració ; Socis
Collection: Administration
  Documentació diversa sobre la realització dels balls de màscares del Carnaval de 1861

Date: 1861
Description: 37 documents
Note: Inclou correspondència, rebuts, llistes de targetes, autoritzacions, llistes de socis, llistes de personal del Teatre, llistes de propietaris amb entrada personal, bases per a la subscripció als balls, ordres de cobrament
Language: castellà
Descriptors: Balls de Màscares
Collection: Administration
  Bases de la escritura con el Liceo filarmónico para la promesa del traspaso de propiedad

Date: 1862
Description: 7 p. manuscrites
Note: Esborrany de document legal en que la junta directiva del teatre renuncia a les seves funcions
Language: castellà
Descriptors: Direcció ; Escriptures ; Socis
Collection: Administration
  Escritura de permuta de localidades del Gran Teatro del Liceo, otorgada entre el Capitán General de este distrito y la Junta de Gobierno de la Sociedad de accionistas del mismo teatro autorizada por José Falp, notario, a 27 de febrero de 1862

Falp, José

Date: 1862
Description: 1 document
Language: castellà
Descriptors: Escriptures ; Socis
Collection: Administration
  Certificat signat per Joaquín Gibert

Gibert, Joaquín

Date: 1863
Description: 2 p. manuscrites
Note: Projecte de conveni que té com a objectiu que els socis tinguin assegurat el capital invertit en la reforma del teatre
Language: castellà
Descriptors: Socis ; Documents notarials
Collection: Administration
  Poder notarial que reconeix a Joaquín de Gispert y de Angli com representant legal de la Societat del Gran Teatre del Liceu
--

Date: 1863
Description: 18 pàg.
Note: Donació de Lluis Bonis, abril 2011 ; Signat per Francisco Javier Moreu. Còpia mecanografiada, foliada i segellada.
Language: castellà
Descriptors: Administració ; Assumptes jurídics ; Direcció ; Socis
Collection: Administration
  Memoria leída por la Comisión encargada de la reedificación de este teatro en la junta general de señores propietarios celebrada el día 28 de marzo de 1863

Date: 1863
Description: 33 pàg.
Note: Data al document: 28 de març de 1863
Language: castellà
Descriptors: Administració ; Arquitectura ; Direcció ; Edificis ; Socis
Collection: Administration
Next page Last page