cap
Guia d'ajuda Guia: Indicadors bibliomètrics per a l'avaluació de la recerca

ciències socials RECURSOS PER VALORAR LES REVISTES EN CIèNCIES SOCIALS


Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

LLISTAR ELS RECURSOS SEGONS: ANECA ANECA | AQU AQU | CNEAI CNEAI

Servei de Biblioteques

 

 Academic Journal Guide
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 Servei de Biblioteques
Academic Journal Guide és un rànquing elaborat per l'Association of Business Schools de revistes especialitzades en gestió empresarial.

L’AJG es basa en la revisió per parells, els judicis editorials i d’experts a partir de l’avaluació de publicacions, i està basat en informació estadística relacionada amb les citacions.

La darrera versió de 2018 és de pagament. Podeu consultar la versió anterior de 2015 al següent enllaç

Més informació Accés al recurs

Servei de Biblioteques
   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques
 Carhus Plus
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 
Carhus Plus+


Servei de Biblioteques
Desenvolupat per l'AGAUR, és un sistema d'avaluació de revistes científiques de ciències socials i humanitats segons el seu impacte i qualitat. La consulta es pot fer per àrees temàtiques o per ordre alfabètic de títol. Es revisa periòdicament. Fins ara, se n'han publicat tres versions: 2008, 2010 i 2014. També està en procés de revisió la versió de 2018, però per a publicacions anteriors al 2019, la versió de referència és Carhus Plus+ 2014.

Més informació Accés al recurs

Servei de Biblioteques
   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques
 Catégorisation des revues en Économie et en Gestion del CNRS
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 Servei de Biblioteques

Llistat de revistes elaborada per la Secció 37 del Comité National de la Recherche Scientifique (CNRS). inclou al voltant de 800 títols pertanyents a 24 camps temàtics principalment a l'àrea d'economia i gestió empresarial.Més informació Llista de publicacions Accés al recurs

Servei de Biblioteques
   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques
 CIRC
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 
CIRC


Servei de Biblioteques
La Clasificación integrada de revistas científicas (CIRC) té com a objectiu la construcció d'una classificació de revistes de ciències socials i humanes en funció de la seva qualitat integrant els productes d'avaluació existents considerats positivament per les diferents agències d'avaluació nacionals com CNEAI i ANECA.


Més informació Accés al recurs

Servei de Biblioteques
   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques
 Communication and Mass Media Complete (CMMC)
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 
CMMC

Servei de Biblioteques
Base de dades especialitzada en comunicació, mitjans de comunicació de massa i matèries afins. Conté referències bibliogràfiques dels articles apareguts en més de 800 publicacions periòdiques especialitzades  (més de 600 indexades en la seva totalitat i prop de  200 indexades selectivament).  D’aquestes més de 400 es troben a text complet.  També inclou més de 150 monografies. El seu abast geogràfic és internacional amb especial incidència al món anglosaxó. L’abast cronològic és variable, depèn de cada publicació i les més antigues són de 1915.
També inclou 5.500 perfils d’autors amb informació biogràfica i bibliogràfica.


Més informació Llista de publicacions Accés al recurs

Servei de Biblioteques
   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques
 Dialnet Métricas
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 Servei de Biblioteques

Dialnet Métricas és un portal que, basant-se en l'anàlisi de les referències bibliogràfiques citades en les publicacions existents a Dialnet, ofereix un conjunt d'indicadors per ajudar a identificar la rellevància de la producció científica.
El nucli principal és un índex bibliomètric que analitza l'impacte de les revistes de les diverses disciplines de Ciències Socials i Humanitats però s'inclouen també indicadors de cadascuna de les publicacions, dels investigadors i de les institucions a les que aquests pertanyen. Els àmbits temàtics presents són; Comunicació, Deporte, Documentació i Educació.
S'elabora un índex d'impacte anual, basant-se el nombre de cites que han rebut els articles publicats en els cinc anys anteriors.  Actualment està en fase BetaMés informació Accés al recurs

Servei de Biblioteques
   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques
 EconLit
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 
Econlit


Servei de Biblioteques
Base de dades publicada per l'American Economic Association. Inclou referències bibliogràfiques de revistes, llibres i tesis sobre l'aplicació i la teoria econòmica.

Més informació Llista de publicacions Accés al recurs

Servei de Biblioteques
   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques
 Eigenfactor
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 
EigenFactor

Servei de Biblioteques
Eigenfactor.org. Produïda pel Departament de Biologia de la Universitat de Washington. Es basa en la informació del JCR i en l'aplicació d'algoritmes de rellevància tipus PageRank de Google, que varien segons la disciplina.Més informació Accés al recurs

Servei de Biblioteques
   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques
 ERIC
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 
ERIC


Servei de Biblioteques
ERIC (Education Resources Information Center) és la base de dades més gran del món en bibliografia sobre educació. Promoguda per l'Institute of Education Sciences del Department of Education dels Estats Units, conté més de 1,4 milions de registres d'articles de revista, informes d'investigació, ponències de congressos i monografies des de 1966, dels quals més de 300.000 estan enllaçats al text complet.

Més informació Llista de publicacions Accés al recurs

Servei de Biblioteques
   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques
 ERIH PLUS
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 
ERIH


Servei de Biblioteques
ERIH PLUS ha estat creat i desenvolupat per investigadors europeus, sota la coordinació del Comitè Permanent per a les Humanitats (SCH) de la Fundació Europea de la Ciència (ESF). Les llistes ERIH seleccionaven i classificaven les revistes depenent de si la seva repercussió en l’àmbit nacional o internacional, només cobrien disciplines humanístiques i es va fer una primera selecció al  2007 i una actualització al  2011.

Des del 9 de juliol de 2014 ERIH PLUS s'ha ampliat per incloure les ciències socials, però ha perdut els indicadors de 2011 (INT1, INT2, NAT).

Més informació Accés al recurs

Servei de Biblioteques
   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques
 Francis
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 
Francis

Servei de Biblioteques
És una base de dades bibliogràfica creada per l'Institut de l'Information Scientifique et Technique of the Centre National de la Recherche Scientifique (Inist-CNRS). Conté més de dos milions de registres. És multilingüe i multidisciplinària. Cobreix les àrees clau de les humanitats i les ciències socials amb resums d'articles, llibres i altres documents. Els descriptors per buscar informació es poden trobar en anglès i en francès, tot i que els resums es troben generalment en anglès. Tancada el 2015, actualment es pot consultar el seu arxiu conjuntament amb el de la base de dades de ciències exactes PASCAL.

Cobertura: 1972-2015.

Més informació Accés al recurs

Servei de Biblioteques
   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques
 International Bibliography of Periodical Literature (IBZ)
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 Servei de Biblioteques
Base de dades que conté bibliografia internacional i interdisciplinària de revistes acadèmiques, principalment en l'àmbit de les humanitats, les ciències socials i l'art.
Més informació Llista de publicacions

Servei de Biblioteques
   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques
 International Bibliography of the Social Sciences
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 
IBSS


Servei de Biblioteques
Base de dades bibliogràfica de l'àmbit de les ciències socials. Creada per la British Library of Political & Economic Science (London School of Economics & Political Science). Indexa i proporciona resums d'articles de revista (més de 2800 títols) i cada any inclou uns 7000 llibres de l'àmbit de les ciències polítiques, sociologia, economia i antropologia.

Abast cronològic: des de 1951 fins a l'actualitat.
Més informació Llista de publicacions Accés al recurs

Servei de Biblioteques
   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques
 Journal Citation Reports (JCR)
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 
JCR

Servei de Biblioteques
Produït per l'Institute for Scientific Information (ISI) i gestionat per la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología). Avalua les revistes de ciència i tecnologia d'una banda, i les de ciències socials de l'altra, en funció del seu factor d'impacte (basat en l'anàlisi de les cites que publiquen i que reben les publicacions), vida mitjana i l'índex d'immediatesa.
Cobertura des de 1997.Més informació Llista de publicacions Accés al recurs

Servei de Biblioteques
   
  Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques
 Latindex
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 
Latindex

Servei de Biblioteques
Latindex és un sistema d'Informació sobre les revistes d'investigació científica, tecnicoprofessionals i de divulgació científica i cultural que s'editen en els països d'Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal. La idea de creació d'Latindex va sorgir el 1995 a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM) i va esdevenir una xarxa de cooperació regional a partir de 1997.
La seva missió és difondre, fer accessible i elevar la qualitat les revistes acadèmiques editades a la regió, a través del treball compartit.
Actualment Latindex ofereix quatre bases de dades:
1) Directorio: recull dades bibliogràfiques i de contacte de les revistes registrades ja   siguin impreses o electròniques.
2) Catálogo: únicament inclou les revistes -impreses i electròniques- que compleixen els  criteris de qualitat editorial establerts per Latindex. Recomanem fer la cerca en aquesta base de dades.
3) Revistas en línia: permet la consulta a text complet en els llocs que es troben disponibles.
4) Portal de portales: permet l’accés al  text complet d’una selecció de revistes iberoamericanes disponibles als portals més importants de la regió.


Més informació Accés al recurs

Servei de Biblioteques
   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques
 Library and information science abstracts (LISA)
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 
LISA

Servei de Biblioteques
LISA és una base de dades internacional dissenyada per a professionals de la informació. Proporciona informació bibliogràfica sobre sobre els desenvolupaments de la biblioteconomia, ciències de la informació, edició i tecnologies de la informació. LISA buida més de 440 títols de revista de més 45 països i en més de 20 idiomes diferents.
S'actualitza dos cops al mes amb més de 500 nous registres.

Més informació Llista de publicacions

Servei de Biblioteques
   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques
 MIAR
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 
MIAR


Servei de Biblioteques
Elaborat pel Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, és un sistema per mesurar quantitativament la visibilitat de les publicacions periòdiques en Humanitats i Ciències Socials en funció de la seva presència en diferents tipus de bases de dades. Fa un rànquing basat en l’ICDS (Índex Compost de Difusió Secundària).

Més informació Accés al recurs

Servei de Biblioteques
   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques
 Microsoft Academic Search
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 
Microsoft Academic Search


Servei de Biblioteques
Cercador de literatura científica desenvolupat per Microsoft Research i competidor de Google Scholar. Indexa revistes, llibres i capítols, actes de congressos, informes i altres continguts acadèmics en ciència, tecnologia, medicina, ciències socials i humanes. Ofereix les citacions rebudes, el context d’aquesta citació quan és possible (mostrant la secció concreta de la publicació que cita) i gràfics amb l’historial de citacions (acumulatiu o anual).
Permet elaborar altres gràfics molt desenvolupats: relacions entre coautors o publicacions, anàlisi de tendències de publicació segons temàtiques, etc. També incorpora un mapa geogràfic amb les institucions acadèmiques que publiquen (segons el seu nombre d'autors).
Amb la seva informació pretén mostrar relacions entre disciplines, continguts i autors, i també comparar organitzacions (segons citacions, paraules clau i autors principals).Més informació Accés al recurs

Servei de Biblioteques
   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques
 Ránking revistas científicas con el sello Calidad FECYT
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 Servei de Biblioteques
La Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) ha elaborado la Metodología de Clasificación de Revistas de Humanidades y Ciencias Sociales con Sello de Calidad FECYT que permite la ordenación de las revistas científicas en el Ranking de Visibilidad e Impacto de Revistas de Humanidades y Ciencias Sociales con Sello de Calidad FECYT.

Més informació Llista de publicacions Accés al recurs

Servei de Biblioteques
   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques
 RESH
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 
Resh

Servei de Biblioteques
És un sistema d'informació que integra indicadors de qualitat per a les revistes científiques espanyoles de ciències socials i humanitats. Aglutina els projectes desenvolupats pel EPUC (Grupo de Investigación de Evaluación de Publicaciones Científicas) del CCHS-CSIC i pel EC3 (Grupo de Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica) de la Universidad de Granada, reunint indicadors que han estat desenvolupats, aplicats i actualitzats per ambdós grups.

Aquesta plataforma tant serà útil als investigadors que vulguin conèixer la qualitat de les publicacions espanyoles en ciències socials i humanitats per escollir les revistes on publicar o emplenar els formularis de les agències de qualitat, com als bibliotecaris que hagin de seleccionar títols de revistes de cara a altes o renovacions de subscripcions.Més informació Accés al recurs

Servei de Biblioteques
   
  Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques
 Science Citation Index Expanded (SCIE)
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 
Science Citation Index


Servei de Biblioteques
Base de dades que dóna accés al contingut de més de 8.300 publicacions de més de 150 disciplines científiques. Buida revistes des de 1900, amb resums des de 1991, i l'actualització és setmanal.
Detalla el nombre de cites per article.

També indica les cites que ha rebut un capítol de llibre (que pertanyi a col·leccions d’Annual Reviews) o bé una ressenya de llibre en les revistes que recopila.

Des del Recull d’Eines Bibliomètriques podeu accedir als articles publicats pels investigadors de la UAB inclosos a aquesta base de dades de Web of Science (WOS).Més informació Llista de publicacions Accés al recurs

Servei de Biblioteques
   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques
 Scimago Journal Rank (SJR)
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 
SJR


Servei de Biblioteques
Portal que recull els indicadors científics sobre revistes i països extret de la base de dades Scopus (d’Elsevier).Més informació Llista de publicacions Accés al recurs

Servei de Biblioteques
   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques
 SCOPUS
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 
Scopus

Servei de Biblioteques
Produït per Elsevier i gestionat per la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología), avalua les revistes en els camps de les ciències experimentals, medicina, tecnologia, ciències socials, arts i humanitats.
També inclou llibres que pertanyen a col·leccions, i permet saber les vegades que un capítol ha estat citat a les revistes que recopila. Podeu consultar tots els continguts d'Scopus.

Cobertura des de 1996.

Des del Recull d’Eines Bibliomètriques podeu accedir als articles publicats pels investigadors de la UAB inclosos a Scopus.Més informació Llista de publicacions Accés al recurs

Servei de Biblioteques
   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
  Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques
 Sello de calidad FECYT
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 
FECYT

Servei de Biblioteques
Llista de revistes científiques espanyoles que han obtingut el segell de qualitat de la FECYT, que les acredita durant tres anys com a excel·lents. Aquesta iniciativa, que començà el 2007, pretén fomentar la bona praxis en l'edició de revistes científiques, així com millorar la seva qualitat i afavorir la visibilitat i el posicionament de la producció científica i de la innovació espanyola a nivell internacional.
A data de febrer de 2020 es publica el Ranking de visibilidad e impacto de revistas científicas españolas de Humanidades y Ciencies Sociales, una classificació ordenada de totes les revistes amb Sello de calidad FECYT

 

 Més informació Llista de publicacions

Servei de Biblioteques
   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques
 SENSE
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 Servei de Biblioteques
SENSE Research School  for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment està format per un conjunt de instituts de recerca ambiental de més de deu universitats de més de deu universitats holandeses i organitzacions de recerca.

Aquesta entitat elabora un rànquing d'editors, tant de revistes com de llibres, i els distingeix entre tres categories: A, B i C.


Més informació Llista de publicacions Accés al recurs

Servei de Biblioteques
   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques
 Social Sciences Citation Index (SSCI)
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 
SSCI


Servei de Biblioteques
Base de dades especialitzada en ciències socials (dret, psicologia, ciències socials, politiques, biblioteconomia, etc.). Recull articles publicats en més de 1.700 revistes. Van des del 1956 fins a l'actualitat i s'actualitza setmanalment. Des del 1992 inclou resums dels treballs en un 60% de referències.
Detalla el nombre de cites per article.

També indica les cites que ha rebut un capítol de llibre (que pertanyi a col·leccions d’Annual Reviews) o bé una ressenya de llibre en les revistes que recopila.

Des del Recull d’Eines Bibliomètriques podeu accedir als articles publicats pels investigadors de la UAB inclosos a aquesta base de dades de Web of Science (WOS).

Més informació Llista de publicacions Accés al recurs

Servei de Biblioteques
   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques
 VHB-Jourqual3
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
 Servei de Biblioteques
Rànquing de revistes en economia elaborat per la Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft (VHB)


Més informació Llista de publicacions Accés al recurs

Servei de Biblioteques
   
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques

Inici - Contacte - Què és - Per estar al dia - Servei de Biblioteques - Avís legal i protecció de dades
Guia: Indicadors bibliomètrics per a l'avaluació de la recerca
UNIVERSITAT AUTòNOMA DE BARCELONA

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial