cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Inici:2000-
Semestral

Peer Review Peer Review

Llicència Creative Commons
Tipus d'accés: Diamant Diamant
Càrrec per processament d’articles: NO APCs: NO
Article Processing Charges


Panace@: boletín de medicina y traducción


ISSN-e: 1537-1964 | Espanya 

Editor: TREMÉDICA
Idiomes: alemany, anglès, castellà, català, coreà, francès, italià, japonès, xinès

 
Normes per als autors Normes per als autors
Accés text complet Accés text complet
Política editorial de la revista. Drets d’autor i autoarxiu
Esta revista, surgida a partir de la lista de debate MedTrad, acepta textos originales sobre los diversos aspectos de la traducción y el lenguaje de la medicina y ciencias afines en español, aunque está abierta a colaboraciones en cualquier idioma.
   

On es troba
Catàleg UAB
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)
 DIALNET

 

Indicadors
 Bitra
AHCI 
 carhus+2018 : B  ÀREA: Filologia, lingüística i sociolingüística
 
 CIRC: A
CIRC
 DIALNET METRICAS  Quartil: C1 IMPACTe: 0,190  categoria: Filologías; Lingüística
Dialnet Métricas
 ESCI  
ESCI enllaç
 GOOGLE SCHOLAR METRICS: 1
Google scholar metrics
 LATINDEX: Pendiente
fitxa
 MIAR: 4.8
fitxa
 scopus   CITESCORE: 0.23
SJR
 SJR: 0,111 QUARTIL:Q3 HINDEX: 6 àREA: Language and linguistics; Linguistics and language
SJR
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Inicio - Contacto - Biblioteca de Humanidades - Departamento de Traducción e Interpretación y de Estudios del Asia Oriental
2013-2021 UNIVERSIdad AUTóNOMA DE BARCELONA