cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Inicio: 1990-
Semestral

Tipus d'accés: N/d
Article Processing Charges: DESCONEGUT  APCs: ?
Article Processing Charges


Terminology science and research: journal of the International Institute for Terminology Research


ISSN: 1017-382X | International  International

Editor: International Institute for Terminology Research (IITF)
Idiomas: inglés, alemán

 
Normas para los autores  Normas para los autores
Acceso texto completo acceso texto completo 
Derechos de autor y autoarchivo Derechos de autor y autoarchivo NO DISPONIBLE
   
This international scientific review focuses on terminological research. It is published in electronic form since 2003.
   

Dónde encontrarlo
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)
indicadors
 carhus+2018 : D  àREA: Filologia, lingüística i sociolingüística
 
 MIAR: 4.0
fitxa
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Inicio - Contacto - Biblioteca de Humanidades - Departamento de Traducción e Interpretación y de Estudios del Asia Oriental
2013-2021 UNIVERSIdad AUTóNOMA DE BARCELONA