cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 Filter

Inicio: 1994-
Trimestral

Peer Review Peer Review

Article Processing Charges: DESCONEGUT  APCs: ?
Article Processing Charges


Filter: tijdschrift over vertalen


ISSN: 0929-9394 | ISSN-e: 2352-0876 | Netherlands 

Editor: Uitgeverij Vantilt
Idiomas: neerlandés

 
normes pels autors Normas para los autores
Accés obert Acceso abierto texto completo  
   
Dit is een tijdschrift over vertaling voor iedereen die op enigerlei wijze geïnteresseerd is in het fenomeen vertaling, voor vertalers en theoretici, voor denkers en filmmakers. Hij benadrukt belangrijke momenten in de geschiedenis van vertaling en interpretatie, laat sleutelfiguren in het veld uitgebreid over zijn werk praten en roept theoretische overwegingen op. Het leidt tot discussies en nodigt vertalers uit om zich publiekelijk en expliciet te uiten over hun ideeën, ongeacht het domein waarin ze worden vertaald, ongeacht hun vertaalopvattingen of hun positie in het vertaalbeleid.
   

Dónde encontrarlo
indicadors
 Bitra
AHCI 
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Inicio - Contacto - Biblioteca de Humanidades - Departamento de Traducción e Interpretación y de Estudios del Asia Oriental
2013-2020 UNIVERSIdad AUTóNOMA DE BARCELONA