cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Revista de lingüística y lenguas aplicadas

Inicio: 2009-
Bimestral
Peer Reviewed Peer Reviewed

Dongfang fanyi (东 方翻译) = East journal of translation


ISSN: 1674-6686 | China 

Idiomas: inglés, chino

catalegs
 
ÀREA:
Estudis Traducció i Interpretació i Estudis Àsia Oriental
 
   
indicadors
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Inicio - Contacto - Biblioteca de Humanidades - Departamento de Traducción e Interpretación y de Estudios del Asia Oriental
2013-2018 UNIVERSIdad AUTóNOMA DE BARCELONA