cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 Przekladaniec

From: 1995-
Annual

Peer Reviewed Peer ReviewedPrzekładaniec


ISSN: 1425-6851 | ISSN-e: 1689-1864 | Poland 

Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego
Languages: English, polish

 
normes pels autors author guidelines
Accés obert OPEN ACCESS full text  
   
„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma
   

Where to find it
indicadors
 Bitra
AHCI 
 Bibliographie Linguistique
 CIRC: C
CIRC
 ERIH PLUS  
erih enllaç
 GOOGLE SCHOLAR METRICS: 4
Google scholar metrics
 MIAR: 7.9
fitxa
 scopus   CITESCORE: 0.02
SJR
 SJR: 0,100 QUARTIL:Q4 HINDEX: 1 ÀREA: Cultural studies; Literature and Literary Theory
SJR
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Home - Contact - Humanities Library - Department of Translation and Interpreting & East Asian Studies
2013-2019 AUTonomous university of BARCELONA