cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 Przekladaniec
Inicio: 1995-
Anual
Peer Reviewed Peer Reviewed

Przekładaniec


ISSN: 1425-6851 | ISSN-e: 1689-1864 | Poland 

Editor: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego
Idiomas: inglés, polaco

catalegs
 
normes pels autors Normas para los autores
Accés obert Acceso abierto texto completo  
 
„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma
   
indicadors
 Bitra
AHCI 
 Bibliographie Linguistique
 CIRC: C
CIRC
 ERIH PLUS  
erih enllaç
 GOOGLE SCHOLAR METRICS: 4
Google scholar metrics
 MIAR: 4.3
fitxa
 scopus   CITESCORE: 0.00
SJR
 SJR: 0,101  QUARTIL: Q3  ÀREA:  Literature and Literary Theory
SJR
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Inicio - Contacto - Biblioteca de Humanidades - Departamento de Traducción e Interpretación y de Estudios del Asia Oriental
2013-2018 UNIVERSIdad AUTóNOMA DE BARCELONA