cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 Przekladaniec

Inicio: 1995-
Anual

Peer Review Peer Review

Article Processing Charges: NO APCs: NO
Article Processing Charges


Przekładaniec


ISSN: 1425-6851 | ISSN-e: 1689-1864 | Poland 

Editor: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego
Idiomas: inglés, polaco

 
normes pels autors Normas para los autores
Accés obert Acceso abierto texto completo  
Permet l'arxiu Derechos de autor y autoarchivo
   
„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma
   

Dónde encontrarlo
indicadors
 Bitra
AHCI 
 Bibliographie Linguistique
 CIRC: C
CIRC
 ERIH PLUS  
erih enllaç
 GOOGLE SCHOLAR METRICS: 7
Google scholar metrics
 MIAR: 9.9
fitxa
 scopus   CITESCORE: 0.02
SJR
 SJR: 0,1 QUARTIL:Q4 HINDEX: 1 ÀREA: Cultural studies; Literature and literary theory
SJR
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Inicio - Contacto - Biblioteca de Humanidades - Departamento de Traducción e Interpretación y de Estudios del Asia Oriental
2013-2020 UNIVERSIdad AUTóNOMA DE BARCELONA