cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 Hon’yaku kenkyû e no shôtai
Inicio: 2010-
Semestral
Peer Reviewed Peer Reviewed

Hon’yaku kenkyū e no shōtai (翻 訳研究への招待) = Invitation to translation studies


ISSN-e: 2185-5307 | Japan 

Editor: JAITS
Idiomas: inglés, japonés

catalegs
 
normes pels autors Normas para los autores
Accés obert Acceso abierto texto completo  
ÀREA:
Estudis Traducció i Interpretació i Estudis Àsia Oriental
 
   
indicadors
 bitra
AHCI 
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Inicio - Contacto - Biblioteca de Humanidades - Departamento de Traducción e Interpretación y de Estudios del Asia Oriental
2013-2018 UNIVERSIdad AUTóNOMA DE BARCELONA