cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Asia media journal 
Inicio: 2001-
Trimestral
Peer Reviewed Peer Reviewed

Asia media journal


ISSN: 1680-6417 | Hong Kong 

Editor: Media Partners Asia Ltd.
Idiomas: inglés

catalegs
 

The Asia Media Journal is Magazine based in Hong Kong that covers Corporate Management, Industry News, Media, and Journalism.
   
indicadors
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Inicio - Contacto - Biblioteca de Humanidades - Departamento de Traducción e Interpretación y de Estudios del Asia Oriental
2013-2018 UNIVERSIdad AUTóNOMA DE BARCELONA