cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Transfer


Inicio: 2006-
Semestral

Peer Reviewed Peer Reviewed

Article Processing Charges: NO APCs: NO
Article Processing Charges


Transfer: revista electrónica sobre traducción e interculturalidad


ISSN-e: 1886-5542 | Spain 

Editor: Universitat de Barcelona
Idiomas: inglés, francés, castellano, italiano, portugués

 
normes pels autors Normas para los autores
Accés obert Acceso abierto texto completo  
Permet l'arxiu Derechos de autor y autoarchivo
   
Transfer: revista electrónica sobre traducción e interculturalidad és una revista temàtica publicada pel "CRET-Grup de Recerca Consolidat sobre Estudis de Traducció i Multiculturalitat" (Universitat de Barcelona) amb periodicitat semestral (maig, novembre). Iniciada el maig de 2006, publica fonamentalment en anglès i castellà assaigs, ressenyes, traduccions i notícies d'interès en l'àmbit de la traducció i de la interculturalitat.
   

Dónde encontrarlo
Catàleg UAB
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)
 Directory of Open Access Journals (DOAJ)
indicadors
 Bitra
AHCI 
 carhus2014 : D  ÀREA: Filologia lingüística i sociolingüística
 
 CIRC: D
CIRC
 dice 
 LATINDEX: Pendiente
fitxa
 MIAR: 4.1
fitxa
 RESH: sense impacte
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Inicio - Contacto - Biblioteca de Humanidades - Departamento de Traducción e Interpretación y de Estudios del Asia Oriental
2013-2019 UNIVERSIdad AUTóNOMA DE BARCELONA