cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 Yuyanxue luncong

Inici: 1957-
BimestralYuyanxue Luncong (语言学论丛)


China  China

Editor: Beijing Daxue Zhongguou Yuyanxue Yanjiu Zhongxin
Idiomes: xinès

 
normes pels autors Normes per als autors
   
《语言学论丛》是中国国家教育部所属文科重点研究基地——北京大学中国语言学研究中心主办的学术刊物,刊登海内外有关语言学与应用语言学、现代汉语、汉语史、汉语方言和文字学方面的学术论文,以及上述领域的严肃的学术评论。本刊的前身是创办于1957年、已经出版25期的北京大学中文系主编的《语言学论丛》;新刊从总第26期起刊,25开本,30万字,半年刊,由商务印书馆(北京)在每年的6月和12月出版。 本刊实行编辑委员会指导下的主编责任制,下设编辑部处理日常事务。
   

On es troba
indicadors
 GOOGLE SCHOLAR METRICS: 3
Google scholar metrics
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Inici - Contacte - Biblioteca d'Humanitats - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
2013-2019 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA