cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 


Inicio: 1967-
Semestral

Peer Reviewed Peer ReviewedRevista signos


ISSN: 0035-0451 | ISSN-e: 0718-0934 | Chile 

Idiomas: inglés, castellano

catalegs
CCUC
 DIALNET
indicadors
 ahci
AHCI 
 carhus2014 : A  ÀREA: Filologia lingüística i sociolingüística
 
 CIRC: A+
CIRC
 ERIH PLUS  
erih enllaç
 GOOGLE SCHOLAR METRICS: 10
Google scholar metrics
 International Bibliography of Periodical Literature (IBZ)
 
 jOURNAL CITATION REPORTS Restringido Quartil :  Q4
 
 LATINDEX: Pendiente
fitxa
 MIAR: 11.0
fitxa
 scopus   CITESCORE: 0.36
SJR
 SJR: 0,174  QUARTIL: Q1  ÀREA: 
Literature and literary theory
 
SJR
 SSCI
SSCI
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Inicio - Contacto - Biblioteca de Humanidades - Departamento de Traducción e Interpretación y de Estudios del Asia Oriental
2013-2019 UNIVERSIdad AUTóNOMA DE BARCELONA