cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 
Inicio: 1974-
Semestral
Peer Reviewed Peer Reviewed

Journal of Japanese studies


ISSN: 0095-6848 | ISSN-e: 1549-4721 | United States 

Idiomas: inglés

catalegs
Catàleg UABCCUC
 
normes pels autors Normas para los autores
 
   
indicadors
 carhus2014 : A  ÀREA: General o multidisciplinar
 
 CIRC: A
CIRC
 ERIH PLUS  
erih enllaç
 GOOGLE SCHOLAR METRICS: 6
Google scholar metrics
 International Bibliography of the Social Sciences
 
 jOURNAL CITATION REPORTS Restringido Quartil :  Q2
 
 MIAR: 11.0
fitxa
 RILM
 
 scopus   CITESCORE: 0.46
SJR
 SJR: 0,162  QUARTIL: Q2  ÀREA: Cultural studies; Language and linguistics
SJR
 SSCI
SSCI
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Inicio - Contacto - Biblioteca de Humanidades - Departamento de Traducción e Interpretación y de Estudios del Asia Oriental
2013-2018 UNIVERSIdad AUTóNOMA DE BARCELONA