cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 Filter

From: 1994-
Quarterly

Peer Review Peer Review

Subscripció Subscripció
Article Processing Charges: DESCONEGUT  APCs: ?
Article Processing Charges


Filter: tijdschrift over vertalen


ISSN: 0929-9394 | ISSN-e: 2352-0876 | Netherlands 

Publisher: Uitgeverij Vantilt
Languages: Dutch

 
normes pels autors author guidelines
Accés obert OPEN ACCESS full text  
   
Dit is een tijdschrift over vertaling voor iedereen die op enigerlei wijze geïnteresseerd is in het fenomeen vertaling, voor vertalers en theoretici, voor denkers en filmmakers. Hij benadrukt belangrijke momenten in de geschiedenis van vertaling en interpretatie, laat sleutelfiguren in het veld uitgebreid over zijn werk praten en roept theoretische overwegingen op. Het leidt tot discussies en nodigt vertalers uit om zich publiekelijk en expliciet te uiten over hun ideeën, ongeacht het domein waarin ze worden vertaald, ongeacht hun vertaalopvattingen of hun positie in het vertaalbeleid.
   

Where to find it
indicadors
 Bitra
AHCI 
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Home - Contact - Humanities Library - Department of Translation and Interpreting & East Asian Studies
2013-2020 AUTonomous university of BARCELONA