cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Inicio: 2010-2016
SemestralHon'yaku kenkyu eno shotai (翻訳研究への招待)


ISSN-e: 2185-5315 | Japan 

Editor: JAITS
Idiomas: inglés, japonés

 
Accés obert Acceso abierto texto completo  
ÀREA:
Estudis Traducció i Interpretació i Estudis Àsia Oriental
   

   

catalegs
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques