ERIH PLUS


Servei de Biblioteques

ERIH


Aquest recurs ofereix la possibilitat de demanar la inclusió de títols de revista. Si no trobeu en el llistat que us oferim un títol que us interessa podeu demanar que estudiin la seva incorporació.


We are pleased to announce that ERIH PLUS is ready to receive submissions for the inclusion of journals. 

To be included, the scientific journal must meet the benchmark standards described here.

 For submissions of new journals for inclusion in ERIH PLUS, please submit new journal.

 Servei de Biblioteques