Latindex


Servei de Biblioteques

Latindex

Aquest recurs ofereix la possibilitat de demanar la inclusió de títols de revista. Si no trobeu en el llistat que us oferim un títol que us interessa podeu demanar que estudiin la seva incorporació.

Latindex permet demanar la inclusió d'una revista

 Servei de Biblioteques