capindex
Guia d'ajuda Guia: Indicadors bibliomètrics per a l'avaluació de la recerca


RECURSOS


Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques  Dialnet Métricas
Servei de Biblioteques

 

Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques


Servei de Biblioteques
ok Citacions
ok Enfocat a autors
ok Enfocat a revistes
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Dialnet Métricas és un portal que, basant-se en l'anàlisi de les referències bibliogràfiques citades en les publicacions existents a Dialnet, ofereix un conjunt d'indicadors per ajudar a identificar la rellevància de la producció científica.
El nucli principal és un índex bibliomètric que analitza l'impacte de les revistes de les diverses disciplines de Ciències Socials i Humanitats però s'inclouen també indicadors de cadascuna de les publicacions, dels investigadors i de les institucions a les que aquests pertanyen. Els àmbits temàtics presents són; Comunicació, Deporte, Documentació i Educació.
S'elabora un índex d'impacte anual, basant-se el nombre de cites que han rebut els articles publicats en els cinc anys anteriors.  Actualment està en fase Beta

 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 
  enllaçar amb el recurs Accés gratuït

Servei de Biblioteques enllaçar amb el recurs Anar al recurs Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
  .
  . Cites per article
  . Cites per llibre o capitol de llibre
 
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques


 

 

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
VALORACIó DELS RECURSOS
Servei de Biblioteques
Valorat preferentment:   Recurs valorat preferentment
Servei de Biblioteques
Valorat en segon terme: Recurs valorat en segon terme

Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
ANECA
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
AQU AQU
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques

CNEAI CNEAI
Servei de Biblioteques
 Valoració  |  àrea

Servei de Biblioteques


Inici - Contacte - Què és - Per estar al dia - Servei de Biblioteques - Avís legal i protecció de dades
Guia: Indicadors bibliomètrics per a l'avaluació de la recerca
UNIVERSITAT AUTòNOMA DE BARCELONA

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial