capindex
Guia d'ajuda Guia: Indicadors bibliomètrics per a l'avaluació de la recerca


RECURSOS


Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques  Communication and Mass Media Complete (CMMC)
Servei de Biblioteques

 

Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
CMMC
Servei de Biblioteques
ok Enfocat a revistes
ok Enfocat a llibres
ok Enfocat a ressenyes
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
  Base de dades especialitzada en comunicació, mitjans de comunicació de massa i matèries afins. Conté referències bibliogràfiques dels articles apareguts en més de 800 publicacions periòdiques especialitzades  (més de 600 indexades en la seva totalitat i prop de  200 indexades selectivament).  D’aquestes més de 400 es troben a text complet.  També inclou més de 150 monografies. El seu abast geogràfic és internacional amb especial incidència al món anglosaxó. L’abast cronològic és variable, depèn de cada publicació i les més antigues són de 1915.
També inclou 5.500 perfils d’autors amb informació biogràfica i bibliogràfica.
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 
  enllaçar amb el recurs  Accés per pagament. Amb subscripció UAB
 (accés des de fora del campus segons instruccions)

Servei de Biblioteques enllaçar amb el recurs Anar al recurs accés a la llista de revistes Llista de publicacions formar-ne part Per formar-ne part Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
  .
 
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques


formar-ne part PER FORMAR-NE PART:
Informació per editors: http://www.ebscohost.com/for-publishers/for-publishers
Formulari per sol·licitar la incorporació de nous títols a Ebsco: http://www.ebscohost.com/for-publishers/submit-a-request-to-partner-with-ebsco
Més informació: information@ebscohost.com

 

 

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
VALORACIó DELS RECURSOS
Servei de Biblioteques
Valorat preferentment:   Recurs valorat preferentment
Servei de Biblioteques
Valorat en segon terme: Recurs valorat en segon terme

Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques