capindex
Guia d'ajuda Guia: Indicadors bibliomètrics per a l'avaluació de la recerca


RECURSOS


Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques  DICE Servei de Biblioteques

 

Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
DICE

Servei de Biblioteques
ok Enfocat a revistes
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
  Complementari al RESH, valora la qualitat de les revistes tenint en compte aspectes com la presència d’autors no vinculats a l’entitat editora, l’avaluació externa dels originals o quines bases de dades en fan difusió.  
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
  S'aturen les actualitzacions de DICE (30/01/2013)
  enllaçar amb el recurs Accés gratuït

Servei de Biblioteques enllaçar amb el recurs Anar al recurs formar-ne part Per formar-ne part Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
  .
 
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques


formar-ne part PER FORMAR-NE PART:
Per a qualsevol suggeriment, comentari o informació addicional:    
G.I. Evaluación de Publicaciones Científicas (EPUC)
Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología (IEDCYT)
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
    c/ Albasanz, 26-28
    28037 Madrid (España)
    Tlf.: 91 602 23 55 / 91 602 28 92
    Fax: 91 304 57 10
dice@cchs.csic.es

O també podeu consultar:   EPUC G.I. Evaluación de Publicaciones Científicas http://epuc.cchs.csic.es/dice/contacto.php

 

 

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
VALORACIó DELS RECURSOS
Servei de Biblioteques
Valorat preferentment:   Recurs valorat preferentment
Servei de Biblioteques
Valorat en segon terme: Recurs valorat en segon terme

Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques