capindex
Guia d'ajuda Guia: Indicadors bibliomètrics per a l'avaluació de la recerca


RECURSOS


Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques  Book Citation Index (BKCI)
Servei de Biblioteques

 

Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
The Book Citation Index

Servei de Biblioteques
ok Citacions
ok Enfocat a llibres
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
  Base de dades de citacions de llibres i capítols de llibres (tant en format electrònic com imprès) accessible des de la plataforma Web of Science.  Disposa d’un apartat per a Ciències Socials i Humanitats (61% del contingut) i un altre per Ciències Naturals (39%). Concretament, el percentatge de cobertura de cada àrea és:
  • Ciències Socials: 38%
  • Arts i Humanitats: 21%
  • Física/Química: 12%
  • Enginyeries/Informàtica/Tecnologia: 13%
  • Medicina clínica: 5%
  • Ciències de la vida: 6%
  • Agricultura/Biologia: 5%
Inclou més de 100.000 llibres, publicats a partir de 2005 i s’actualitza incorporant 10.000 títols nous cada any. Incorpora els llibres més influents de les seves categories, no inclou generalment enciclopèdies ni obres de referència.  La filosofia d’aquest recurs és aplicar els mateixos paràmetres d’anàlisi que fa servir Web of Science (WOS) per a revistes i articles de revistes. També compta amb la participació tant d'editorials comercials, universitàries i de societats.
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 
  enllaçar amb el recurs  Accés per pagament. Amb subscripció UAB
 (accés des de fora del campus segons instruccions)

Servei de Biblioteques enllaçar amb el recurs Anar al recurs accés a la llista de revistes Llista de publicacions formar-ne part Per formar-ne part Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques


formar-ne part PER FORMAR-NE PART:
Per tal que Thomson Reuters faci l'avaluació d'una publicació per incorporar-la a les seves bases de dades seguiu les indicacions que trobareu a la pàgina Submitting your journal for consideration
Trobareu més informació sobre quins tipus de llibres son considerats per a la seva inclusió en el següent enllaç

 

 

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
VALORACIó DELS RECURSOS
Servei de Biblioteques
Valorat preferentment:   Recurs valorat preferentment
Servei de Biblioteques
Valorat en segon terme: Recurs valorat en segon terme

Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques