capindex
Guia d'ajuda Guia: Indicadors bibliomètrics per a l’avaluació de la recerca


RECURSOS


Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques  Bibliography of the History of Art Servei de Biblioteques

 

Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
BHA

Servei de Biblioteques
ok Enfocat a revistes
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
  Base de dades que recull articles relacionats tant amb les belles arts com amb les arts decoratives i aplicades. Inclou la cobertura dels seus dos predecessors fins al 2007: Répertoire d’Art et d’Archéologie (RAA) de 1973 a 1989 i International Repertory of the Literature of Art (RILA) de 1975 a 1989. La base de dades conté més de 590.000 referències d’unes 1.400 publicacions periòdiques, monografies, actes de congressos, catàlegs d’exposicions, tesis doctorals, etc.
A partir de 2008 cal consultar: International Bibliography of Art (IBA). Actualment no tenim subscripció a aquesta base de dades.
L'enllaç a la llista de publicacions és de BHA

 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Servei de Biblioteques accés a la llista de revistes Llista de publicacions Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
  .
 
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques


 

 

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
VALORACIÓ DELS RECURSOS
Servei de Biblioteques
Valorat preferentment:   Recurs valorat preferentment
Servei de Biblioteques
Valorat en segon terme: Recurs valorat en segon terme

Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques