capindex

RECERCA I PRODUCCIó CIENTíFICA
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques

Voleu saber quins són els projectes d'investigació i les publicacions dels investigadors de la UAB?

Des del Portal de Recerca de la UAB podeu accedir a tota la producció científica dels investigadors dels quals es disposi del seu curriculum vitae actualitzat.

Voleu conèixer els grups de recerca de la UAB?

Des del Portal de recerca de la UAB podeu consultar les dades (membres, objectius, etc.) dels grups de recerca en funcionament a la UAB.
La gestió dels grups (reconeixement, altes i baixes, etc..) es gestiona des de la Oficina Virtual de Recerca.

Quina política segueix la UAB respecte a l'accés obert?

L'abril de 2012 la Universitat va aprovar una política pròpia d'accés obert que obliga, sempre que les polítiques editorials ho permetin, a dipositar al repositori institucional (Dipòsit Digital de Documents-DDD) les publicacions dels docents, investigadors i estudiants. Les tesis doctorals, a més, també estan regulades per un decret llei que obliga al seu dipòsit no més tard de sis mesos després de la seva defensa.

En tots els casos es permet un període d'embargament per a protegir l'editorial, la investigació o una futura difusió.

En el cas dels recursos docents la política recomana el seu dipòsit i difusió però no obliga a fer-ho.

Actualment els principals organismes finançadors de la recerca (ERC, H2020, FECYT, etc.) requereixen dipositar versions en obert de la producció científica. La UAB, a través del Servei de Biblioteques, recolza i potencia l'Accés Obert a la recerca. Trobareu tots els detalls a: www.uab.cat/open-access/

Vols donar visibilitat i preservar la teva recerca?

El DDD (Dipòsit Digital de Documents) és una plataforma que permet donar major visibilitat a la producció científica i docent de la UAB. Podeu publicar en accés obert els vostres treballs, plans de gestió de dades, informes i investigacions. Com a dipòsit institucional garanteix la preservació, facilita l'accés i afavoreix la difusió de cada document amb una adreça permanent i estable.
Com publicar al DDD (apartat Com dipositar en obert)
Més sobre el DDD

Voleu publicar les vostres dades finals de recerca en accés obert?

Les podeu publicar al DDD (apartat Com dipositar en obert). Consulteu-ne les condicions a: https://ddd.uab.cat/record/150829

Vols saber quina és l'activitat investigadora que es porta a terme a les universitats de Catalunya?

El Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) dóna visibilitat a la recerca de les universitats catalanes pel que fa a investigadors, publicacions, grups i projectes de recerca promovent l’accés obert a la producció científica.
Què és el PRC
PMF. Preguntes freqüents sobre el PRC

Voleu conèixer la posició que ocupa la Universitat Autònoma de Barcelona en els rànquings universitaris nacionals i internacionals més influents?

Des de rànquings UAB podeu accedir als rànquings o indicadors de qualitat de la UAB, com per exemple QS World University Rankings o Cybermetrics Lab CSIC.

Busqueu convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions?

Amb UABcercador podeu accedir a les convocatòries de la UAB i d'altres institucions. També us podeu subscriure a les novetats per correu electrònic o bé per canals RSS.

Servei de Biblioteques
 
Servei de Biblioteques
UAB Investiga
Servei de Biblioteques
curriculum vitae
Servei de Biblioteques
Open Access UAB
Servei de Biblioteques
DDD
Servei de Biblioteques
Dades de recerca en accés obert
Servei de Biblioteques
Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya
Servei de Biblioteques
Rànquings d'universitats
Servei de Biblioteques
Portal UAB sobre beques, ajuts i convocatòries
Servei de Biblioteques