capindex
Guia d'ajuda Guia: Indicadors bibliomètrics per a l'avaluació de la recerca

INDICADORS


Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques

A partir del nombre de citacions rebudes per una publicació científica obtenim diferents indicadors per valorar la revista. El més conegut és el factor d'impacte, però n'hi ha d'altres com l'índex d'immediatesa, el quartil o l'Eigenfactor.

El nombre de citacions també ens serveix per obtenir indicadors per valorar l'investigador. El més conegut és l'índex H, que mesura la trajectòria científica d'un investigador a partir de les citacions que han rebut els seus articles.

A continuació us presentem la llista d'indicadors que avaluen les publicacions i/o autors. De cada indicador trobareu una breu descripció, els recursos on el podeu localitzar, i una explicació de com fer la consulta i de com es calcula.

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
. Cites per article
. Cites per llibre o capitol de llibre
. CiteScore
. Eigenfactor
. Factor d'Impacte
. ICDS
. Index d'immediatesa
. Index H
. Indicador de Calidad de Editoriales segun los Expertos (ICEE)
. Quartil
. SJR
. SNIP
 
 

Inici - Contacte - Què és - Per estar al dia - Servei de Biblioteques - Avís legal i protecció de dades
Guia: Indicadors bibliomètrics per a l'avaluació de la recerca
UNIVERSITAT AUTòNOMA DE BARCELONA

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial

Servei de Biblioteques