capindex
Guia d'ajuda Guia: Indicadors bibliomètrics per a l’avaluació de la recercaIndicador de Calidad de Editoriales segun los Expertos (ICEE)Indicador que pretén mesurar el prestigi de l'editorial en llibres dels àmbits de ciències socials i humanitats.

Servei de Biblioteques

SPI
Més informacióEnllaçar amb el recurs
ANECA Ciències Humanes ANECA Ciències Socials ANECA Enginyeries
AQU Ciències Humanes AQU Ciències Socials
CNEAI Ciències Humanes CNEAI Ciències Socials

 

Per trobar l’indicador ICEE d’una editorial s’ha d’accedir al recurs SPI a través de l'adreça http://ilia.cchs.csic.es/SPI/rankings.html i mirar el rànquing general d’editorials de totes les àrees o bé els rànquings especialitzats per disciplines. Es recomana l’ús d’ambdós combinats, ja que aporten informacions diferents i complementàries. Hi ha tres edicions dels anys 2012, 2014 i 2018.
Un cop triada una opció apareix una llista d’editorials espanyoles i una altra d’editorials estrangeres amb el nom de l’entitat i el seu valor d’ICEEMetodologia 2018:Respecte versions anteriors d'aquest indicador, la principal modificació en el càlcul d'aquest indicador consisteix en l'asignació de pesos. Anteriorment els pesos venian determinats per la relació entre el número de respostes a cada posició amb respecte el número total de respostes obtingudes. S'ha optat per assignar un pes inversament proporcional a la posició en la qual es menciona l'editorial, pel qual una editorial votada a l'última posició comptarà amb un valor 10 i amb el valor 1 si és votada a l'última posició, sent la resta de pesos proporcionals a aquesta diferència (9 per a la segona posició, 8 per la tercera i així successivament). El valor de l'indicador serà la suma de les puntuacions obtingudes a cada posició per part de tots els participants que l'han votat.

Metodologia 2014:

On:

ni: número de vots rebuts per l’editorial n la posició i (1a, 2a, 3a... 10a)
Ni: número de vots rebuts per totes les editorials a cada posició (1a, 2a, 3a... 10a)
Nj: número total de vots (o mencions) rebuts per totes les editorials en totes les posicions (1a, 2a, 3a... 10a)

El pes assignat als vots rebuts per una editorial a cada posició és el resultat de dividir la mitjana dels vots rebuts en aquesta posició (1a, 2a... 10a) per la suma de la mitjana de les deu posicions. En els resultats obtinguts, el pes assignat a la posició n és en tots els casos major que el pes donat a la posició n+1 (ja que en situar una editorial en primera posició se li està atorgant major pes que a la segona, mentre que aquesta tindrà més pes que la tercera i així successivament).

Metodologia 2012:


On:

ni: número de vots rebuts per l’editorial n la posició i (1a, 2a o 3a)
Ni: número de vots rebuts per totes les editorials a cada posició (1a, 2a o 3a)
Nj: número total de vots rebuts per totes les editorials en totes les posicions (1a, 2a o 3a)

El pes aplicat als vots rebuts per una editorial a cada posició és el rati de vots rebuts en aquesta posició respecte a la suma de les tres. Sempre es compleix que és més gran per a la primera posició que per a la segona, i aquest que el de la tercera posició.

Servei de Biblioteques


 

 


Inici - Contacte - Què és - Per estar al dia - Servei de Biblioteques - Avís legal i protecció de dades
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial

Servei de biblioteques