capindex
Guia d'ajuda Guia: Indicadors bibliomètrics per a l'avaluació de la recercaCites per llibre o capitol de llibreÉs un indicador que permet saber la quantitat de cites que ha rebut un llibre o un capítol de llibre en concret.

Servei de Biblioteques

AHCI
Més informacióEnllaçar amb el recurs
ANECA Ciències Humanes ANECA Enginyeries
AQU Ciències Humanes AQU Enginyeries
CNEAI Ciències Humanes CNEAI Enginyeries

The Book Citation Index
Més informacióEnllaçar amb el recurs
Més informacióEnllaçar amb el recurs


CNEAI Ciències Socials

 ESCI
Més informacióEnllaçar amb el recurs
ANECA Ciències Socials
AQU Ciències Humanes
CNEAI Ciències Humanes

Google Scholar
Més informacióEnllaçar amb el recursMicrosoft Academic Search
Més informacióEnllaçar amb el recursScience Citation Index
Més informacióEnllaçar amb el recurs

AQU Ciències Humanes

Scopus
Més informacióEnllaçar amb el recurs

AQU Ciències Socials

SSCI
Més informacióEnllaçar amb el recurs
ANECA Ciències Humanes
AQU Ciències Humanes AQU Enginyeries
CNEAI Enginyeries

 

AHCI/ SCI / SSCI (WEB OF SCIENCE)   BOOK CITATION INDEX (BKCI)  GOOGLE  ACADÈMIC   MICROSOFT ACADEMIC SEARCH SCOPUS

Arts & Humanities Citation Index / Science Citation Index / Social Sciences Citation Index (Web of Science):

1. Accediu a Web of Science ( https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736 ).

2. Des de la pantalla inicial del recurs seleccioneu del desplegable "Todas las bases de datos" l'opció "Colección principal de Web of Science " i trieu la base de dades que necessiteu.citesperllibrecapitolllibre


3. Cerqueu  per autor o tema.

4. En la pàgina de resultats ja informa de les vegades que ha estat citat un treball.


Cites per llibre capitol llibre 2Book Citation Index

1. Accediu a Web of Science ( https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736 ).

2. Des de la pantalla inicial del recurs seleccioneu del desplegable "Todas las bases de datos" l'opció "Colección principal de Web of Science " i trieu la versió del Book Citation Index que necessiteu.

Book Citation Index
 
3. Feu la cerca per títol.

4. En la pàgina de resultats ja informa de les vegades que ha estat citat un treball.


Book Citation IndexGoogle Scholar

Cal anar a Google Scholar i fer una cerca per autor o títol: en els resultats obtinguts s’indica la quantitat de cites que ha rebut aquell treball:


Gogle. Cites llibre


Microsoft Academic Search

Aneu a Microsoft Academic Search (https://academic.microsoft.com/) i feu una cerca per autor o títol. En la pantalla de resultats s'indica el número de citacions que ha rebut el llibre o capítol de llibre.


Cita per llibre 1


Scopus

1. S’accedeix a la base de dades Scopus ( https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1826052) i  es fa una cerca per autor o matèria.

Cites per article 3


2. En els resultats obtinguts es visualitza una columna amb el número de citacions de cada llibre o capítol de llibre.


Cites per article 4

Número de cites que ha rebut un llibre o un capítol de llibre

Servei de Biblioteques


 

 


Inici - Contacte - Què és - Per estar al dia - Servei de Biblioteques - Avís legal i protecció de dades
Guia: Indicadors bibliomètrics per a l'avaluació de la recerca
UNIVERSITAT AUTòNOMA DE BARCELONA

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial

Servei de biblioteques