capindex
Guia d'ajuda Guia: Indicadors bibliomètrics per a l'avaluació de la recercaCites per articleÉs un indicador que permet saber la quantitat de cites que ha rebut un article en concret.

Servei de Biblioteques

AHCI
Més informacióEnllaçar amb el recurs
ANECA Ciències Humanes ANECA Enginyeries
AQU Ciències Humanes AQU Enginyeries
CNEAI Ciències Humanes CNEAI Enginyeries


Més informacióEnllaçar amb el recurs
Més informacióEnllaçar amb el recurs


CNEAI Ciències Socials

 ESCI
Més informacióEnllaçar amb el recurs
ANECA Ciències Socials
AQU Ciències Humanes
CNEAI Ciències Humanes

Google Scholar
Més informacióEnllaçar amb el recursInspire
Més informacióEnllaçar amb el recursLLBA
Més informacióEnllaçar amb el recursMicrosoft Academic Search
Més informacióEnllaçar amb el recursScience Citation Index
Més informacióEnllaçar amb el recurs

AQU Ciències Humanes

Scopus
Més informacióEnllaçar amb el recurs

AQU Ciències Socials

SSCI
Més informacióEnllaçar amb el recurs
ANECA Ciències Humanes
AQU Ciències Humanes AQU Enginyeries
CNEAI Enginyeries

 

AHCI/ SCI / SSCI (WEB OF SCIENCE)   GOOGLE  ACADÈMIC  INSPIRE  |    MICROSOFT ACADEMIC SEARCH  |  SCIFINDER   | SCOPUS

Arts & Humanities Citation Index / Science Citation Index / Social Sciences Citation Index (Web of Science):

1. Accediu a la Web of Science (https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736)

2. Des de la pantalla inicial del recurs seleccioneu del desplegable "Todas las bases de datos" l'opció "Colección principal de Web of Science " i trieu la base de dades que necessiteu.

wos


3. Cerqueu articles per autor o tema.

4. La pàgina de resultats ja informa de les vegades que ha estat citat un treball.cites per articleGoogle Scholar

Cal anar a Google Scholar (https://scholar.google.es/)  i fer una cerca per autor o article; en els resultats obtinguts s’indica la quantitat de cites que ha rebut aquell article:


Google Cites per article


Inspire

Cal anar a Inspire (http://inspirehep.net/) i fer la cerca des de la pantalla d'inici per autor o títol. En la pantalla de resultats s'indica el número de citacions que ha rebut el llibre o capítol de llibre.

Cita per llibre. Inspire


Microsoft Academic Search

Aneu a Microsoft Academic Search (https://academic.microsoft.com/) i feu una cerca per autor o article; en els resultats obtinguts s’indica la quantitat de cites que ha rebut aquell article:


Microsoft. Cites per article
Scifinder

1. S’accedeix a la base de dades Scifinder ( https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1556183 )i  es fa una cerca per autor o matèria.


Scopus

1. S’accedeix a la base de dades Scopus ( https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1826052 ) i  es fa una cerca per autor o matèria.


Cites per article 3


2. En els resultats obtinguts es veu una columna amb el número de citacions de cada article.   Cites per article 4

Número de cites que ha rebut un article en concret

Servei de Biblioteques


 

 


Inici - Contacte - Què és - Per estar al dia - Servei de Biblioteques - Avís legal i protecció de dades
Guia: Indicadors bibliomètrics per a l'avaluació de la recerca
UNIVERSITAT AUTòNOMA DE BARCELONA

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial

Servei de biblioteques