cap

AUTORS. Valoració d'autors Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques

  ÍNDEX H

És un índex que indica el nivell de qualitat de la producció científica dels autors. L’any 2005, Jorge E. Hirsch va proposar aquest indicador per facilitar l’avaluació de la publicació de la recerca dels autors.

Per conèixer aquest indicador es tenen en compte dos elements: 
el nombre d’articles publicats i el nombre de cites de cada un dels articles.

Podeu consultar la proposta de Hirsch a:
Hirsch JE. An index to quantify an individual's scientific research output. Proc Natl Acad Sci U S A. 2005 Nov 15;102(46):16569-72. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3224391/
 

 

 COM ES CALCULA

Ordenant els articles publicats en ordre descendent segons les cites rebudes i numerant-los: l’índex H és el punt màxim en què el nombre d’articles i el nombre de cites rebudes coincideixen.

Exemple:

  Si un investigador té un Índex H = 9, significa que 9 dels seus articles han rebut almenys 9 cites cada un. Això implicaria que el desè article i els següents han d’haver rebut, per força, menys de 9 cites.


Hi ha diversos recursos que calculen de manera automàtica l’índex H.
Cal tenir present que un mateix autor pot tenir un Índex H diferent en funció de la base de dades consultada.

Totes aquestes eines calculen l’índex H i permeten visualitzar gràfiques de la producció científica dels autors:

Arts & Humanities Citation Index | Science Citation Index | Social Sciences Citation Index (Web of Science)

Calcula l’Índex H en base als articles que l’autor hagi publicat a revistes amb Factor d’Impacte (FI) i les cites rebudes per part de revistes amb factor d'impacte.

Scopus


Calcula l’Índex H basant-se en els articles publicats i les cites rebudes a les revistes incloses en aquest recurs.

Google Scholar (My Citations)

Cal donar-se d’alta al portal “My Citations” de Google Scholar per tal que l’autor conegui el seu Índex H. El calcula basant-se en els articles i les cites rebudes dins del cercador Google Scholar.

 

 A TENIR EN COMPTE

 

  • L’Índex H augmenta a mesura que l’investigador publica més i rep més cites.

  • És important que el màxim nombre d’articles tinguin cites, més que no pas tenir pocs articles molt citats.

  • No es poden comparar els índexs H d’investigadors de diferents disciplines, ja que hi ha àrees de recerca on es publica més que en d’altres.

 

 ON EL PODEM TROBAR

 

Arts & Humanities Citation Index | Science Citation Index | Social Sciences Citation Index (WEB OF KNOWLEDGE)

 
AHCI
Arts and Humanities Citation Index (AHCI)
Més informació sobre el recurs  Accés al recurs  Com consultar l'Índex H
 
SSCI
Social Sciences Citation Index (SSCI)
Més informació sobre el recurs  Accés al recurs  Com consultar l'Índex H


 
Scopus
SCOPUS
Més informació sobre el recurs  Accés al recurs  Com consultar l'Índex H


 
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded (SCIE)
Més informació sobre el recurs  Accés al recurs  Com consultar l'Índex H


 
Google Scholar
Google Scholar
My Citations
Més informació sobre el recurs  Accés al recurs  Com consultar l'Índex H


 

CitEc: Citations in Economics
Més informació sobre el recurs  Accés al recurs  Com consultar l'Índex H

 

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

 

 
Servei de Biblioteques
ORCID
Servei de Biblioteques
citacions
Servei de Biblioteques
curriculum vitae
Servei de Biblioteques
identificacio
Servei de Biblioteques
drets d'autor
Servei de Biblioteques
Portal UAB sobre beques, ajuts i convocatòries
Servei de Biblioteques

 

 

 


Inici - Contacte - Què és - Per estar al dia - Servei de Biblioteques - Avís legal i protecció de dades
Guia: Indicadors bibliomètrics per a l’avaluació de la recerca
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial