cap

AUTORS. Identificació i filiació institucional
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 
 RECOMANACIONS PER LA SIGNATURA CIENTÍFICA
Avantatges
Recomanacions per la signatura científica dels autors UAB
Recomanacions generals
Altres recomanacions
 
 SISTEMES D'IDENTIFICACIÓ
Iniciatives comercials:
SCOPUS- RESEARCHER ID- GOOGLE SCHOLAR CITATIONS- MICROSOFT ACADEMIC SEARCH
Iniciatives independents:
IRALIS - ORCID
 

 

Es recomana als autors signar els treballs sempre de la mateixa manera i incloure la filiació institucional pels següents motius:

 • L'ús d'una signatura unívoca evita l'ambigüitat dels noms personals derivada de les convencions culturals. Per exemple, és freqüent que les bases de dades bibliogràfiques anglosaxones identifiquin els autors només pel darrer cognom i la resta del nom aparegui de forma abreujada (nom de pila i primer cognom).
 • La signatura unívoca en totes les publicacions garanteix la recuperació completa de la producció científica atribuïble a un mateix autor.
 • L'atribució de la producció científica depèn de la correcta associació treball acadèmic-autor-filiació institucional. L'existència de formes diferents per designar una persona i/o institució sovint implica errors en el seguiment de la producció científica per part de la Universitat.
 • En cas de filiació múltiple cal fer constar totes les filiacions institucionals vinculades amb l'autor.
 • La designació correcta de la filiació afavoreix la visibilitat dels centres i les institucions i assegura la fiabilitat dels indicadors de producció científica.

 


RECOMANACIONS PER LA SIGNATURA CIENTÍFICA DELS AUTORS UAB Pujar

 • Els autors han d’incloure sempre els crèdits institucionals. El Codi de bones pràctiques en la recerca (ACORD 01/2013, punt 3.1 del Consell de Govern de data 30 de gener de 2013: Aprovació del Codi de Bones Pràctiques en Recerca) estableix que:

  "Tots els investigadors han de fer constar clarament en els treballs que publiquin la seva pertinença a la UAB. En el cas d’investigadors adscrits a altres estructures de recerca (instituts, observatoris, etc.), aquesta filiació a la UAB ha de quedar també clarament identificada.
  La filiació a la UAB ha de seguir les instruccions del Vicerectorat d’Investigació per a la Normalització de la signatura i la filiació dels investigadors de la UAB”.

   

RECOMANACIONS GENERALS:  Pujar

 • Els autors han de triar un únic nom "bibliogràfic" d'entre les diverses formes possibles.
 • La filiació ha de seguir el següent ordre: Nom del departament, centre o institut (nom complet en l’idioma original), institució de la qual depèn (en la forma Universitat Autònoma de Barcelona, independentment del tipus de publicació), adreça postal, ciutat i país.
 • En el cas de centres mixtos que depenen de diverses institucions és recomanable especificar el nom del centre i les institucions de les quals depèn.
 • Comprovar la forma dels noms i les filiacions tal i com apareixen a les bases de dades bibliogràfiques i unificant les diferents formes, si és el cas. És aconsellable tenir un codi d'identificació equivalent a totes les possibles variants del noms. Recomanem el sistema d'identificació ORCID.

ALTRES RECOMANACIONS Pujar

 

SISTEMES D'IDENTIFICACIÓ VINCULATS A INICIATIVES COMERCIALS: Pujar

SCOPUS (Elsevier), WOS (Thomson-Reuters), Google Scholar Citations, Microsoft Academic Search

Les bases de dades SCOPUS i Web of Science (WOS) tenen els seus propis sistemes d'identificació d'autors i institucions, donant l'opció d'agrupar les possibles formes d'un mateix nom i assignant un codi a cada autor i institució. El cercador Google Scholar permet que cada autor es pugui crear una fitxa on registrar la filiació i la producció.

SCOPUS (Author Identifier)


Sistema d'identificació de la base de dades SCOPUS.
Permet agrupar les diferent formes d'un mateix nom i assigna un codi identificador a cada autor i institució.


 Exemple:

http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=17435676500


RESEARCHERID RESEARCHER ID

La base de dades Web of Science incorpora ResearcherID com a sistema d'identificació d'autors. Assigna a cada autor un codi identificatiu únic. Aquest codi permet extreure informes bibliomètrics vinculats a la producció de cada autor.

Exemple:http://www.researcherid.com/rid/C-7058-2008


Google acadèmic MY CITATIONS

Cada autor pot crear el seu perfil investigador a partir de les dades de Google Scholar o important-les d'altres fonts. Cada perfil té assignada una URL que serveix com a fitxa de presentació acadèmica i com a identificador.
A diferència d'SCOPUS i WOS, és el mateix autor qui construeix i modifica el perfil, inclosos el nom i la filiació.

 Exemple:

 

https://scholar.google.com/citations?user=jmx8hNAAAAAJ


Microsoft Academic Search MICROSOFT ACADEMIC SEARCH

Microsoft Academic Search indexa diverses fonts acadèmiques per posar en relació temes, publicacions i autors. Els resultats es presenten contextualitzats i de forma gràfica.

Respecte els autors, Microsoft Academic Search elabora automàtiament perfils d'autors amb la informació acadèmica
extreta de les fonts: filiació, historial de producció científica, àrees d'interes i nombre de citacions: http://academic.research.microsoft.com/About/Help.htm (apartat: Understanding an author profile page)

Els autors que ho desitjin poden donar-se d'alta per gestionar la fitxa personal, modificant les dades obtingudes pel sistema de forma automàtica (+INFO)

A través de l'opció Coauthor Graph es pot explorar visualment la xarxa de relacions acadèmiques dels autors.

 Exemple:

Microsoft Academic Search 

 


SISTEMES D'IDENTIFICACIÓ VINCULATS A INICIATIVES INDEPENDENTS Pujar

Iralis IRALIS

(International Registry of Authors-Links to Identify Scientists). És un sistema d'estandardització de les signatures dels autors científics. El seu objectiu és crear un registre de les variants possibles de cada nom d'autor. Són els mateixos autors els encarregats de formar part del registre. Se centra sobretot en els autors hispans.


ORCID
 
Més informació:
Crea el teu perfil, actualitza la teva producció científica i promociona't
ORCID. Guia de Àrea de la Gestió de la Recerca de la UAB
ORCID. Sigues reconegut
Orcid a Scopus i Wok
Guia ORCID de la UPC
ORCID vist per 4 investigadors del Campus del Baix Llobregat
ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

ORCID és una organització sense ànim de lucre que ha desenvolupat un identificador únic per als autors de treballs científics. Presenta una sèrie de característiques destacables respecte els altres sistemes:

 • Aquesta iniciativa és l'única que està àmpliament recolzada pels principals editors (Nature Publishing Group, Thomson Reuters, Elsevier...) i també per institucions de recerca (CERN, MIT, California Tech...).
 • Identificador basat en la norma ISO 27729:2012: cada investigador pot disposar d'un codi permanent i unívoc.
 • El sistema permet la interoperabilitat entre les principals bases de dades bibliogràfiques. Per exemple, actualment es pot enllaçar amb els sistemes Scopus Author ID i ResearcherID.
 • S'integra en el cicle de l'edició científica, com pot ser la submissió d'articles científics a les editorials.
 • Cobreix les necessitats de tots els actors (autors, editors, institucions) i és compatible i integrable en altres sistemes. Segueix un ritme creixent d'implantació, fet que el converteix en un candidat a sistema global.

 Exemple:

 

 

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 
Servei de Biblioteques
ORCID
Servei de Biblioteques
Index H
Servei de Biblioteques
Qui m'ha citat
Servei de Biblioteques
curriculum vitae
Servei de Biblioteques
drets d'autor
Servei de Biblioteques
Portal UAB sobre beques, ajuts i convocatòries
Servei de Biblioteques

 

 

 

 


Inici - Contacte - Què és - Per estar al dia - Servei de Biblioteques - Avís legal i protecció de dades
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial