cap
Guia d'ajuda Guia: Indicadors bibliomètrics per a l'avaluació de la recerca


AQU
Servei de Biblioteques Ciències Ciències de la salut i biociències Enginyeries Ciències socials Ciències humanes

Servei de Biblioteques
L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, dins l'avaluació dels mèrits de docència, recerca i gestió, dóna publicitat als criteris específics per avaluar l'activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca.
  Servei de Biblioteques

 


Inici - Contacte - Què és - Per estar al dia - Servei de Biblioteques - Avís legal i protecció de dades
Guia: Indicadors bibliomètrics per a l'avaluació de la recerca
UNIVERSITAT AUTòNOMA DE BARCELONA

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial

Servei de Biblioteques