cap
Guia d'ajuda Guia: Indicadors bibliomètrics per a l’avaluació de la recerca


ANECA
Servei de Biblioteques Ciències Ciències de la salut i biociències Enginyeries Ciències socials  Ciències humanes

ANECA
Servei de Biblioteques
L'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación inclou diversos programes que permeten avaluar l'activitat docent i investigadora del professorat universitari.
  • Programa PEP (Programa de Evaluación del Profesorado para la contratación): Avalua les activitats docents i investigadores, i la formació acadèmica dels sol·licitants per a l'accés a les figures de professor universitari contractat (professor contractat doctor, professor ajudant doctor, professor col·laborador i professor d'universitat privada) establertes a la LOMLOU.
  • Programa ACADEMIA: Programa d'acreditació nacional per a l'accés als cossos docents universitaris, avalua el perfil dels sol·licitants per a l'accés als cossos de funcionaris docents universitaris (professors titulars d'universitat i catedràtics d'universitat).
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Inici - Contacte - Què és - Per estar al dia - Servei de Biblioteques - Avís legal i protecció de dades
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial