Inici Mapa i fitxes de l'exposició Videos Webs

Grau de Matemàtiques

Taller de Modelització Matemàtica (9 crèdits, obligatòria de segon curs).
Alguns dels projectes dels darrers anys són:
Regulació del trànsit en una rotonda d'entrada a la UAB, Classificació de llengües, Credibilitat de pàgines web, Propagació d'incendis, Extinció de cognoms.
Aquesta assignatura prové de l'assignatura del mateix nom, de 6 crèdits i obligatòria de la Menció d'Enginyeria Matemàtica (títol propi creat el 2001, associat a l'antiga Llicenciatura de Matemàtiques).


Seminari de Matemàtica Discreta (6 crèdits, obligatòria segon curs). En aquesta assignatura els estudiants fan un treball monogràfic. En alguns casos, com ara el de Rummikub que apareix a l'exposició, la feina principal és de modelització.


Pràctiques en Empreses (12 crèdits, optativa de quart curs). Alguns dels projectes pertanyen a l'àmbit de la modelització, com ara els que s'exposen: “Traducció del Braille a vista” o “SmartScanner” realitzats els dos al Centre de Visió per Computador.


Treball de fi de Grau (12 crèdits, obligatòria de quart curs). Els temes dels projectes són molt variats. En particular, n'hi ha de modelització matemàtica, com en el cas de “Models de Markov ordinaris i ocults: aplicacions a la genòmica”, dirigit per la professora Mercè Farré.


Altres assignatures. La modelització és transversal a totes les àrees de les matemàtiques. S'ocupa de la connexió amb el món exterior a les matemàtiques, i en la formulació d'un model i el seu desenvolupament hi poden intervenir tot tipus d'eines. Com a exemple, el treball “Xarxes de sensors i homologia” de Jesús Cerquides per a l'assignatura Topologia Algebraica, optativa de l'antiga llicenciatura.

Màsters


Recerca i R+D del Departament de Matemàtiques

A l'exposició es mostren treballs dels grups de recerca següents:


En els dos grups hi participen investigadors de diferents universitats, entre d'altres, la UAB.


El Mathematics Consulting Service (MCS) és el Servei de Consultoria Matemàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de la seva creació l'any 1999 és l'instrument a través del qual la UAB posa a disposició d'empreses, indústries i laboratoris la tecnologia matemàtica més avançada.

Altres activitats:Febrer 2011 - UAB. Biblioteca de Ciència i Tecnologia - Crèdits - Exposicions anteriors

bib.ciencia.tecnologia@uab.cat