Cartoteca General : GEODOC Hawaii (USA)  
   
  9   mapes topogràfics 1   mapa de geografia física
  2   mapes planimètrics     mapes de geografia humana
  2   mapes de comunicacions     mapes de funció especial
      mapes especials de base    
mapes basats en imatges 1 atles
 
 
 
 
    Mapes de comunicacions
 
         
California : Nevada : with Hawaii : Road Map . -
1: 1 540 000 . - Convent Station, NJ : General Drafting Co; Travel Vision, 1984 < 3.515/004 v >
Hawaii . -
1: 400 000 . - Convent Station, NJ : General Drafting Co; Travel Vision, 1985 < 3.440/018 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Midway (USA) Estats Units d`Amèrica Wake i altres illes (USA)