Cartoteca General : GEODOC Canadà  
   
  9   mapes topogràfics 2   mapes de geografia física
  13   mapes planimètrics     mapes de geografia humana
  13   mapes de comunicacions     mapes de funció especial
  1   mapa especial de base    
mapes basats en imatges 23 atles
 
 
 
 
    Mapes planimètrics
 
  <<< anterior llista 2 de 3 següent >>>  
Global Navigation Chart . -
1: 5 000 000 . - Saint Louis : Defense Mapping Agency Aerospace Center < 2.550/004 v >
Western Canada  / Compiled and Drawn in the Cartographic Division of the National Geographic Society for the National Geographic Magazine . -
1: 5 068 800 . - Washington : Geographical Magazine, 1966 . - (Atlas Plate Series) < 2.550/006 v >
Quebec and Newfoundland . -
1: 3 700 000 . - Washington : Geographical Magazine, 1980 . - (Close-Up Canada) < 2.537/001 v >
Central Canada . -
1: 2 851 200 . - Washington : Geographical Magazine, 1963 . - (Atlas Plate Series) < 2.528/007 v >
Northwestern United States and neighboring Canadian provinces . -
1: 2 500 000 . - Washington : Geographical Magazine, 1941 < 2.525/002 v >
[USA : Canada] Maine with the Maritime Provinces  / produced by the Cartographic Division, National Geographic Society . -
1: 1 050 000 . - Washington : Geographical Magazine, 1975 . - (Close-Up: USA) < 2.510/011 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Grenlàndia (DK) Islàndia Bermudes (UK) Estats Units d`Amèrica Dependències àrtiques noruegues