Cartoteca General : GEODOC Eslovènia  
   
  3   mapes topogràfics 3   mapes de geografia física
      mapes planimètrics     mapes de geografia humana
  3   mapes de comunicacions 1   mapa de funció especial
      mapes especials de base    
mapes basats en imatges 3 atles
 
 
 
 
    Atles
 
         
·National atlas of Slovenia / Fridl Jerneja . - Ljubljana: Rokus, 2001 < (497.4) Nat >
·Slovenija : pokrajine in ljudje . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1999 < (497.12) Slo >
·Veliki geografski atlas Jugoslavije / Bertic, I (dtor) . - Zagreb: Sveucilisna naklada Liber, 1987 < (497.1) Ber >
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Àustria Hongria Croàcia Bòsnia i Hercegovina Itàlia