Cartoteca General : GEODOC Portugal  
   
  21   mapes topogràfics 55   mapes de geografia física
  8   mapes planimètrics 13   mapes de geografia humana
  13   mapes de comunicacions 8   mapes de funció especial
  3   mapes especials de base    
mapes basats en imatges 13 atles
 
 
 
 
    Mapes especials de base
 
         
Portugal : Divisão em Folhas das Cartas nas escalas 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:25 000 . -
1: 1 000 000 . - Lisboa : Instituto Geográfico e Cadastral, 1976 . - (Atlas do Ambiente) < 4.510/022 v >
Portugal : Carta Administrativa . -
1: 1 000 000 . - Lisboa : Instituto Geográfico e Cadastral, 1982 . - (Atlas do Ambiente) < 4.510/023 v >
Carta Administrativa de Portugal . -
1: 600 000 . - 3a ed . - Lisboa : Instituto Geográfico e Cadastral, 1984 < 4.460/003 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Espanya