Cartoteca General : GEODOC Polònia  
   
  13   mapes topogràfics 7   mapes de geografia física
  6   mapes planimètrics 4   mapes de geografia humana
  6   mapes de comunicacions 1   mapa de funció especial
  2   mapes especials de base    
mapes basats en imatges 3 atles
 
 
 
 
    Mapes de geografia humana
 
         
Mapa del trànsit viari d'Europa 1985  / Albert Serratosa, dtor. . -
1: 3 500 000 . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 1988 < 7.535/001 c >
Land Use Map of Europe . -
1: 2 500 000 . - Budapest : Cartographia, 1980 < 7.525/001 v >
Bevolkerungsdichte Mitteleuropas um 1939 und 1950 = Population Density of Central Europe at about 1939 and 1950 = Densite de la population en Europe Centrale vers 1939 et 1950  / Entwurf: G Ipsen mit M Burgener, Fr Hoffmann und H Telbis (3121/3); G Ipsen mit Fr Hoffmann und H Telbis (3121/2); Kartographie: Institut fur Landeskunde in der Bundesanstalt fur Landeskunde und Raumforschung; Druck: Willy Grosschen . -
1: 2 000 000 . - s.l. : Statistisches Inst.; Inst. Landeskunde; Inst. Raumforschung, [1970] . - (Die Bundesrepublik Deutschland in Karten) < 7.520/001 v >
Bevolkerungsdichte Mitteleuropas um 1961 und Bevolkerungsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 1939-1961 = Population Density in Central Europe, about 1961, and Population Changes in the Federal Republic of Germany, 1939-1961 = Densite de la population en Europe Centrale, vers 1961, et evolution demographique dans la Republique Federale d'Allemagne, 1939-1961  / Entwurf: Institut fur Landeskunde (3122/1); Statistisches Bundesamt (3122/2-3); Kartographie: Institut fur Landeskunde in der Bundesanstalt fur Landeskunde und Raumforschung; Druck: Willy Grosschen . -
1: 2 000 000 . - s.l. : Statistisches Inst.; Inst. Landeskunde; Inst. Raumforschung, [1970] . - (Die Bundesrepublik Deutschland in Karten) < 7.520/003 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Suècia Dinamarca Lituània Rússia Bielorrússia Ucraïna Eslovàquia Hongria Alemanya Txèquia Àustria